Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de traballo InterésateConcurso de traslados

É o procedemento polo que o Funcionario de Carreira pode obter o seu primeiro destino definitivo na CCAA onde aprobou, ou cambiar o seu centro de destino por outro.

A norma prevé que un ano convocarase un concurso autonómico e o seguinte será estatal (no que os participantes poderían cambiar de CCAA.

Os concursos estatais coinciden habitualmente en datas e prazos en todo o territorio nacional.

>> ACCESO ás RESOLUCIÓNS de CONCURSOS PECHADOS

==========

CONCURSO XERA DE TRASLADOS  16/17 

DOG 27/10/2016  ORDE do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación.

O prazo de presentación de solicitudes: de 8/11/16 ao 28/11/16    

 Nas especialidades de Educación Infantil, Primaria, Ciencias Sociais do corpo de mestres, nas de Xeografía e Historia, Bioloxía e Xeoloxía e en todas as especialidades do corpo de PES referentes á formación profesional específica e en todas as especialidades do corpo de PTFP, será requisito imprescindible estar en posesión do certificado de lingua galega (Celga 4), ter superado o curso de perfeccionamento de lingua galega, ter a validación correspondente ou telo superado a través de proba libre 

Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca Concurso Xeral de Traslados de Adultos (DOG 07/11/2016) 

           Orde do 13 de outubro de 2016 pola que se convoca Concurso Xeral de Traslados de Orientación(DOG 07/11/2016)             

Acceso a todas as RESOLUCIÓNS

================

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 15/16

================

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 14/15

================

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 13/14

================  

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 12/13     

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocará concursos de traslados de ámbito nacional cada dous anos para a provisión de prazas correspondentes aos corpos docentes.

As convocatorias faranse públicas a través do Boletín Oficial do Estado (agora mesmo está regulado polo Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre (BOE 30 de outubro)) e, no seu caso, dos Boletíns ou Diarios Oficiais das diferentes Autonomías, no caso de Galicia no DOG (Diario Oficial de Galicia). 

Os concursos de ámbito autonómico realizaranse nos anos intermedios. Estes concursos realizaranse de maneira coordinada de forma que os interesados poidan participar en todos eles cun só acto e que da resolución dos mesmos non poida obterse máis que un único destino nun mesmo corpo. ACCESO ÁS RESOLUCIONS DE CONCURSOS ANTERIORES

O Concurso actual é estatal a Orde que rixe o concurso e a Orde do 15 de outubro de 2018 (DOG 31/10/2018) pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos diferentes corpos, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. LINK a máis información 

 

Se queres facerte unha idea do teu baremo, podes utilizar a seguinte folla de cálculo. Lembra que che ofrecemos esta ferramenta con carácter meramente aproximativo.

Calcular baremo

Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
- Actualizada: 02 Xul, 2019
Galicia

Curso 2018/19 Concurso de traslados de ámbito ESTATAL

Prazo de presentación pechado
Instruccións para a toma de posesión
Resolución Definitiva de Mestres no DOG
Resolución definitiva no DOG - Secundaria
Vacantes Definitivas
Resolución Provisional de Mestres
Resolución Provisional de Secundaria
Datas Previsibles de Resolucións
Vacantes Provisionais nos diferentes Corpos
Publicación das listaxes co baremo provisional
ENLACE para PARTICIPAR
INSTRUCCIÓNS E ASPECTOS DIVERSOS RELACIONADOS
ENLACE á aplicación CENTROSEDUCATIVOS (calcular distancias en móvil o tablet) )
Catálogos e Postos de traballo MESTRES
Xubilacións
181031_boletincxt


#Concurso de Traslados Inicio: 06 Nov, 2018
- Actualizada: 09 Mai, 2019
Galicia

Curso 2018/19 Concurso de traslados específico do corpo de mestres ORIENTACIÓN

Prazo de presentación pechado
Resolución Definitiva no DOG
Resolución definitiva
Resolución Provisional
ENLACE á aplicación CENTROSEDUCATIVOS (calcular distancias en móvil o tablet) )
Catálogos e Postos de traballo MESTRES
concurso-de-traslados-orientacio-n


#Concurso de Traslados Inicio: 14 Dec, 2018
  • Noticia destacada

Galicia 20 Mar, 2019
CXT 18/19 Resolución Provisional do Corpo de MESTRES
concurso-de-traslados-18-19

WEB - 10 días hábiles para reclamacións ou ...

Ler máis
#Mobilidade do Profesorado #Concurso de Traslados