Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  O ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 16 Feb, 2018 Galicia
  CURSO 2017/18 - CONCURSO ORIENTACIÓN (mestres)

  Convocatoria

  #Mobilidade do Profesorado
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis


Permisos e Licenzas

Queres coñecer os permisos e licenzas que che corresponden como docente funcionario da ensinanza pública?
ANPE infórmache dos trámites e concesións de permisos e licenzas nas diferentes Comunidades Autónomas.

Diferenza entre permiso e licenza

A licenza conleva o exercicio dun dereito recoñecido como tal (o cal non impide a esixencia da necesaria acreditación das circunstancias que o xeneran).

O permiso ha de ser solicitado e concedido por quen detenta a competencia legal de otorgalo.

En todos os casos se requiere a pertinente acreditación dos motivos que xeneran o dereito á licenza ou á concesión do permiso.

Normativa que regula os permisos e licenzas

A normativa básica está contemplada no Estatuto Básico do Empregado Público pero logo cada Administración Educativa adaptouno á súa Comunidade sempre mantendo ou mellorando as condicións da normativa básica, en Galicia: LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Tipos de licenzas e permisos dos docentes

Aparte da normativa básica recollida no Capítulo IV da Lei 2/2015, os docentes temos a específica recollida na ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/02/2016) e a posterior ampliación no (DOG 01/03/2016).

 

 

 ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/02/16)

160215_ordepermisoslicenzasvacacions

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

150504_leiempregopublico

ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 01/03/16)

160301_ampliacionpermisos

Boletín resumo Permisos, Licenzas e Vacacións

180104_boletinlicenzas

As faltas dos docentes para atender aos fillos menores que precisen  repouso domiciliario por atoparse enfermos, deberían computar dentro do artº 14 (deberes inexcusables relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral) e non como imprevistos tal e como se recolle nun escrito da Secretaría de Estado para Función Pública.

160310_escritosecretariaestado

EXCEDENCIAS: Lei 7/2007 EBEP artº 89 (BOE 13/04/07) e Decreto lexislativo 1/2008 artº 57 (DOG 13/06/08)

070413_ebep 080613_declexfpgalicia

GRAOS DE PARENTESCO

graos-de-parentesco

 • Noticia destacada

Galicia 20 Feb, 2018
ANPE pedirá na Mesa Sectorial ampliación do permiso de paternidade a 20 semanas
familia

ANPE pedirá na Mesa Sectorial ampliación do permiso de paternidade a 20 ...

Ler máis
#Acción sindical #Permisos e Licenzas
Galicia 11 Xan, 2018
Ampliación dos permisos de maternidade e paternidade
familia

A Administración Educativa informa que  ampliarán os permisos  de maternidade e paternidade  DE OFICIO e ENVIARÁN CONFIRMACIÓN ÁS PERSOAS ...

Ler máis
#Normativa #Permisos e Licenzas
Galicia 04 Xan, 2018
Novo Boletín actualizado de Permisos, Licenzas e Vacacións
licenzas134-189

 Boletín de Permisos, Licenzas e Vacacións actualizado coas novidades de ampliación dos permisos de MATERNIDADE e ...

Ler máis
#Acción sindical #Permisos e Licenzas
Galicia 24 Out, 2017
Permiso de paternidade, por unha ampliación progresiva
paternidad-

24/10/2017  |   ANPE solicitará a ampliación progresiva do permiso DE PATERNIDADE,comezando este 2018 cunha ampliación mínima de 5 ...

Ler máis
#Acción sindical #Permisos e Licenzas