Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones


Retribucións

ANPE informa das retribucións dos funcionarios docentes dos diferentes corpos e por Comunidades Autónomas informando dos posibles incrementos retributivos que se produzan nas correspondientes Leis de Presupostos.

ACORDO SEXENIOS - Conseguido por ANPE no ano 1991

911230_acordosexenios 191001_aclaracion_sexenios

COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FUNCIÓN TITORIAL E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007)


18/01/2019 - DOG - ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.

ANEXO V - Inspectores de educación, profesorado dos centros de ensino básico, bacharelato, formación profesional, ensinanzas artísticas e idiomas ()

6º. Profesorado e conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes:

As retribucións do profesorado e dos conceptos retributivos non incluídos nos puntos precedentes deste anexo, recoñecidos expresamente pola normativa vixente aplicable en 31 de decembro de 2018, serán as mesmas que en 31 de decembro de 2018, incrementadas no 2,25 %.


2024 - Resumo de RETRIBUCIÓNS

Táboa resumo de retribucións e complementos


2023 - Resumo de RETRIBUCIÓNS

  Táboa resumo de retribucións e complementos


2022 - Resumo de RETRIBUCIÓNS: 

   Táboa resumo de retribucións e complementos 

 


2021 - Resumo de RETRIBUCIÓNS: 

   Táboa resumo de retribucións e complementos


2020 - Resumo de RETRIBUCIÓNS: 

   Táboa resumo de retribucións e complementos


2019 - Resumo de RETRIBUCIÓNS: 

     Táboa resumo de retribucións e complementos


2018 - Resumo de RETRIBUCIÓNS:

      Táboa resumo de retribucións e complementos2017 - Resumo de RETRIBUCIÓNS: 

Táboa resumo de retribucións e complementos 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, que regula la revalorización provisional de las pensiones, hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado, los haberes reguladores experimentarán en 2024, con carácter general, un incremento porcentual del 3,8 %.

  • Las pensiones experimentan un incremento del 3,80% respecto a las del año 2023.
  • Pensión máxima (44.457,00 euros/año - 3.175,50 euros/mes).
Táboa de pensións actual 2023
táboa_pensións_xaneiro_2023

Táboa de pensións actual 2022
tabla_pensiones-2022

Táboa de pensións actual 2021
pensiomes-2021

Táboa de pensións actual 2020
taboa_pensions_20

Táboa de pensións actual 2019
taboa_de_pensions_2019

Táboa de pensións actual 2018
2018

Táboa de pensións actual 2017
17_xubilacio-n

Táboa de pensións actual 2016
tabla_pensiones_2016

Táboa de pensións actual 2015
tabla_pensiones_2015

Táboa de pensións actual 2014
tabla_pensiones_2014

Táboa de pensións actual 2013
tabla_pensiones_2013

Táboa de pensións actual 2012
tabla_pensiones_2012

Táboa de pensións actual 2011

Táboa de pensións actual 2010
tabla_pensiones_2010

Táboa de pensións actual 2009
tabla_pensiones_2009


Avance dos orzamentos galegos para 2019: Bla, Bla, Bla...
Galicia 20 Out, 2018 181019_pagasextras

Nin devolución das pagas extras nin cobro do verán para persoal substituto


Acción sindical Retribucións