Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de emprego público Bolsa de traballo InterésateCentros

Galicia 05 Out, 2017
Consellos Escolares - calendario
urna

05/10/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2017, pola que se establece o calendario para celebrar as eleccións de constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos ...

Ler máis
#Centros
Galicia 19 Set, 2017
Transformación de IES en CIFP
logo-dirio-oficial-galicia

 04/07/2017  |  DOG - DECRETO 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en centros integrados de formación ...

Ler máis
#Centros
Galicia 16 Dec, 2017
DELF escolar en Galicia para o curso 2017/2018
bilinguerev-

Probas do DELF escolar en Galicia ao abeiro do convenio de colaboración asinado entre a Consellería e o Servizo de Cooperación e de Acción Cultural da Embaixada de Francia en ...

Ler máis
#Centros #Acreditación Lingüística
Galicia 26 Xan, 2017
DELF escolar en Galicia
historico

WEB - Información relativa aos centros de realización das probas do DELF Escolar na Comunidade Autónoma de ...

Ler máis
#Centros #Acreditación Lingüística
Galicia 18 Xun, 2018
DOG-Probas de Acceso ás Ensinanzas Deportivas para o curso 2018/19

O prazo de matrícula das persoas aspirantes que superen o citado proceso de admisión será desde a data da publicación dos admitidos ata o 28 de ...

Ler máis
#Centros #Alumnado
Galicia 22 Mai, 2018
Admisión de alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño
centros

DOG - RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión ...

Ler máis
#Centros #Alumnado
Galicia 04 Mai, 2018
Acceso ás ensinanzas artísticas superiores sen titulación
centros

Instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de ...

Ler máis
#Centros #Alumnado
Galicia 04 Mai, 2018
Admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música
centros

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso ...

Ler máis
#Centros #Alumnado
Galicia 16 Dec, 2017
DELF escolar en Galicia para o curso 2017/2018
bilinguerev-

Probas do DELF escolar en Galicia ao abeiro do convenio de colaboración asinado entre a Consellería e o Servizo de Cooperación e de Acción Cultural da Embaixada de Francia en ...

Ler máis
#Centros #Acreditación Lingüística
Galicia 26 Xan, 2017
DELF escolar en Galicia
historico

WEB - Información relativa aos centros de realización das probas do DELF Escolar na Comunidade Autónoma de ...

Ler máis
#Centros #Acreditación Lingüística
Galicia 18 Xun, 2018
DOG-Probas de Acceso ás Ensinanzas Deportivas para o curso 2018/19

O prazo de matrícula das persoas aspirantes que superen o citado proceso de admisión será desde a data da publicación dos admitidos ata o 28 de ...

Ler máis
#Centros #Alumnado
Galicia 22 Mai, 2018
Admisión de alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño
centros

DOG - RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión ...

Ler máis
#Centros #Alumnado
Galicia 04 Mai, 2018
Acceso ás ensinanzas artísticas superiores sen titulación
centros

Instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de ...

Ler máis
#Centros #Alumnado
Galicia 04 Mai, 2018
Admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música
centros

Instrucións para o acceso e admisión do alumnado aos conservatorios superiores de Música para o curso ...

Ler máis
#Centros #Alumnado
Galicia 08 Xun, 2018
CALENDARIO ESCOLAR para o curso 2018/19
whatsapp-image-2018-06-08-at-08.37.38

DOG - ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso ...

Ler máis
#Centros #Calendario Escolar
Galicia 22 Xun, 2017
Calendario Escolar 2017-18
historico

DOG - ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de ...

Ler máis
#Centros #Calendario Escolar
Galicia 07 Dec, 2017
CXT - Comisión avaliadora
ct

07/12/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario ...

Ler máis
#Centros #Concurso de Traslados
Galicia 24 Nov, 2017
Centros e postos de especial dificultade
centros

24/11/2017  |  DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de novembro de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de ...

Ler máis
#Centros #Concurso de Traslados
Galicia 14 Set, 2017
Plan Director para a convivencia e seguridade
historico

WEB - Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos para o curso ...

Ler máis
#Centros #Convivencia
Galicia 23 Xan, 2018
Convocatoria para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos
centros

DOG_RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para ...

Ler máis
#Centros #Convocatorias Específicas
Galicia 23 Xan, 2018
Convocatoria para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de dezaoito anos
centros

DOG_RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de ...

Ler máis
#Centros #Convocatorias Específicas
Galicia 09 Feb, 2017
Probas para título de bacharel
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa ...

Ler máis
#Centros #Convocatorias Específicas
Galicia 09 Feb, 2017
Probas para título de graduado en ESO
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a ...

Ler máis
#Centros #Convocatorias Específicas
Galicia 06 Feb, 2017
Probas de acceso a ciclos formativos
historico

WEB - Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Convocatoria 2017. Comezo do periodo de ...

Ler máis
#Centros #Convocatorias Específicas
Galicia 21 Set, 2018
CORRECCIÓN DE ERROS - Modificación de unidades e postos de traballo no catálogo
centros

DOG - Niveis de educación infantil, educación primaria e educación ...

Ler máis
#Centros #Docentes
Galicia 19 Xun, 2018
Posta en funcionamento do IES de Soutomaior.
centros

DOG - ORDE do 8 de xuño de 2018 pola que se autoriza o IES de ...

Ler máis
#Centros #Documentos de Interese
Galicia 19 Xun, 2018
Posta en funcionamento do CEIP de Culleredo.
centros

DOG - ORDE do 8 de xuño de 2018 pola que se autoriza a posta en funcionamento do CEIP de ...

Ler máis
#Centros #Documentos de Interese
Galicia 04 Xan, 2018
Precios expedición carnés: teacher, xove, student e alberguista
euros

ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 1 de abril de 2016 pola que se fixan os prezos privados correspondentes á prestación de servizos nas instalacións xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á mocidade, xestionados ...

Ler máis
#Centros #Documentos de Interese
Galicia 04 Out, 2017
Ensinanzas deportivas_oferta educativa
deporte

04/10/2017  |  DOG - ORDE do 21 de setembro de 2017 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar ...

Ler máis
#Centros #Documentos de Interese
Galicia 26 Xun, 2017
Materias de libre configuración autonómica
historico

WEB - A Consellería de Educación amplía o paquete de materias de libre configuración autonómica que poden ofertar os centros co obxectivo de incrementar as opcións de elección para o ...

Ler máis
#Centros #Documentos de Interese
Galicia 23 Dec, 2017
Ensinanzas de idiomas
linguas-extranxeiraspeq

BOE - Real Decreto 1041/2017, do 22 de decembro, polo que se fixan as esixencias mínimas do nivel básico a efectos de certificación, establécese o currículo básico dos niveis Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, e Avanzado C2, dos Ensinos de idiomas ...

Ler máis
#Centros #Ensinanzas de Idiomas
Galicia 12 Dec, 2016
CMUS - Plan de estudos de Dirección e Produción e Xestión
historico

DOG - DECRETO 171/2016, do 24 de novembro, polo que se establece o Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección e Produción e Xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á ...

Ler máis
#Centros #Ensinanzas Artísticas #Normativa
Galicia 08 Xan, 2018
Dirección do centro residencial docente de Ourense
centros

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes, para cubrir a dirección do centro residencial docente de ...

Ler máis
#Centros #Equipos Directivos
Galicia 26 Abr, 2018
Avaliación final de educación secundaria obrigatoria neste curso 2017/18
centros

DOG - instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación secundaria obrigatoria neste curso ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 26 Abr, 2018
Avaliación final de educación primaria para o curso 2017/18
centros

DOG - Instruccións para a avaliación final de educación primaria neste curso ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 26 Abr, 2018
Avaliación individualizada de 3º curso de educación primaria
centros

DOG - Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 07 Feb, 2018
Corrección de Erros da Orde de Avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade do 26/01/18
centros

BOE Corrección de Erros: Orde ECD/42/2018, do 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 30 Xan, 2018
Probas avaliación final de ESO
centros

BOE_Orde ECD/65/2018, do 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 16 Mai, 2017
Instruccións Avaliación final Primaria
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 06 Mai, 2017
Avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria
historico

BOE - Orde ECD/393/2017, do 4 de maio, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 30 Abr, 2015
Avaliación individualizada 3º EP
historico

DOG - Instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria neste curso ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 03 Feb, 2014
Avaliación de diagnóstico
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos de Galicia no curso ...

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 28 Mar, 2017
Estancia profesional dun docente estranxeiro
historico

BOE - Resolución do 10 de marzo de 2017, pola que se convocan prazas para centros educativos de Infantil e Primaria, Secundaria, FP ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemaña, Austria,Bélxica, ...

Ler máis
#Centros #Exterior
Galicia 09 Ago, 2018
Traslado de Ensinanzas de Formación Profesional
fp

DOG - IES As Mariñas a CIFP Someso e IES Leiras Pulpeiro a CIFP ...

Ler máis
#Centros #Formación Profesional
Galicia 19 Mar, 2018
Competencias Profesionais_comisións de avaliación
fp

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a composición das comisións de ...

Ler máis
#Centros #Formación Profesional
Galicia 19 Mar, 2018
Competencias profesionais_habilitacións de asesores e avaliadores
fp

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2018, pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias ...

Ler máis
#Centros #Formación Profesional
Galicia 10 Xan, 2018
Competencias Profesionais con experiencia laboral
fp

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións ...

Ler máis
#Centros #Formación Profesional
Galicia 04 Xul, 2017
Transformación de IES en CIFP
historico

DOG - DECRETO 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en centros integrados de formación ...

Ler máis
#Centros #Formación Profesional
Galicia 26 Xun, 2017
Oferta de formación profesional polo réxime ordinario
historico

DOG - ORDE do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico ...

Ler máis
#Centros #Formación Profesional
Galicia 07 Ago, 2018
Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais
familia1

DOG - Reguladas pola Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade ...

Ler máis
#Centros #Instrucións
Galicia 16 Abr, 2018
Instrucións para a realización da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU)
centros

Instrucións para a realización da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade ...

Ler máis
#Centros #Instrucións
Galicia 08 Ago, 2017
Instruccións ESO e Bacharelato
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da D.X. de Educación, FP e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ...

Ler máis
#Centros #Instrucións
Galicia 27 Set, 2017
Adscripción do profesorado en As Pontes e Outes
historico

DOG - ORDE do 18 de setembro de 2017 pola que se fai pública a relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de reorganización de centros docentes de determinadas ...

Ler máis
#Centros #Mobilidade do Profesorado
Galicia 15 Xun, 2018
Cambio denominación do CPI de Panxón
centros

DOG - Nova denominación: Centro Público Integrado (CPI) Arquitecto ...

Ler máis
#Centros #Nomeamentos
Galicia 15 Xun, 2018
Cambio denominación do CEIP de Cervo número 1
centros

DOG - Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Península da ...

Ler máis
#Centros #Nomeamentos
Galicia 10 Dec, 2016
LOMCE - Medidas urxentes
historico

BOE - Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade ...

Ler máis
#Centros #Normativa
Galicia 02 Mai, 2018
Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Curso 2017/2018
centros

WEB - Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato. Circular ...

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 25 Abr, 2018
Regulación de aspectos relativos á organización das materias do bacharelato
centros

ORDE do 19 de abril de 2018 pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto ...

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 17 Nov, 2017
Centros e postos de especial dificultade
centros

17/11/2017  |  DOG - ORDE do 6 de novembro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de ...

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 16 Out, 2017
Proxecto de Orde_Centros especial dificultade
centros

16/10/2017  |  MS _ PROXECTO DE Orde do ……de outubro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de ...

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 18 Ago, 2017
Materias de libre configuración ESO
historico

DOG - ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa ...

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 04 Ago, 2017
Reorganización de centros
historico

DOG - ORDE do 19 de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas ...

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 28 Set, 2018
Convocatoria Plan Proxecta
centros

WEB - Prazo do 29 de setembro ao 19 de outubro de ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 20 Set, 2018
Resolución convocatoria Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos
biblio

DOG - Conceder as contías que se sinalan nos anexos I, II e III e novas ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 13 Xul, 2018
Resolución provisional do Plan de mellora de bibliotecas escolares
proxectos-log

WEB - Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 20 Xun, 2018
Regulación do Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach)
centros

DOG - RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación pola que se regula ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 21 Mai, 2018
Convocatoria para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/19.
nin-os-pc-mediana-1

Na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 09 Mai, 2018
Convocatoria Plan de mellora de bibliotecas escolares
proxectos

ORDE do 23 de abril de 2018 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 23 Mar, 2018
Premio Proxecta de Innovación Educativa 2018 para os centros docentes públicos admitidos
proxectos

Premio Proxecta de Innovación Educativa 2018 para os centros docentes públicos ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 29 Xan, 2018
Convocatoria do programa "Implantación de ferramentas de medios de pagamento en formación profesional"
fp-innova

Convocatoria enmarcado dentro do convenio de colaboración entre a Consellería e a entidade financeira Abanca Corporación Bancaria ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 29 Xan, 2018
Resolución definitiva dos centros seleccionados con contratos-programa
contratos-programa

Resolución definitiva dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 19 Xan, 2018
Contratos - Programa
contratos-programa

Resolución provisional dos centros seleccionados con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería para o curso ...

Ler máis
#Centros #Plans e Programas
Galicia 28 Xul, 2017
Catálogo de unidades e postos de traballo 2017
historico

DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación ...

Ler máis
#Centros #Planillas Persoal #Mestr@s
Galicia 15 Xul, 2016
Catálogo de postos de traballo 2016
historico

DOG - ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación ...

Ler máis
#Centros #Planillas Persoal #Mestr@s
Galicia 21 Xul, 2015
Catálogo de postos de traballo 2015
historico

DOG - ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación ...

Ler máis
#Centros #Planillas Persoal #Mestr@s
Galicia 10 Set, 2014
Catálogo de postos de traballo 2014
historico

DOG - CORRECCIÓN de erros. Orde do 7 de xullo de 2014 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación ...

Ler máis
#Centros #Planillas Persoal #Mestr@s
Galicia 10 Set, 2018
Programa Plurinfantil: centros admitidos- Listaxe Definitiva
centros

Curso 2018-2019: Listaxes definitivas de centros admitidos e excluídos no programa ...

Ler máis
#Centros #Plurilingüismo #Plans e Programas
Galicia 10 Set, 2018
PluriBach: Centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas
centros

Curso 18/19: Listaxe definitiva de centros admitidos no bacharelato de especialización en idiomas ...

Ler máis
#Centros #Plurilingüismo #Plans e Programas
Galicia 10 Set, 2018
Rede de centros plurilingüe: Lista definitiva de centros admitidos e excluídos
centros

Listaxe definitiva para a incorporación de novos centros docentes á Rede de centros plurilingües de Galicia para o curso ...

Ler máis
#Centros #Plurilingüismo #Plans e Programas
Galicia 10 Set, 2018
Seccións Bilingües: Listaxe Definitiva de centros
centros

Listaxe definitiva de novas Seccións Bilingües en centros sostidos con fondos ...

Ler máis
#Centros #Plurilingüismo #Plans e Programas
Galicia 29 Xun, 2018
Concesión dos premios do certame Cooperativismo no Ensino 2018
trabajo-en-equipo-1

DOG - RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 , da Secretaría Xeral de ...

Ler máis
#Centros #Premios, Becas e Axudas
Galicia 18 Dec, 2017
Premios á innovación
fp

07/12/2017  |  WEB - Amplíase ata o 17 de xaneiro de 2018 o prazo de presentación de solicitudes para a participación na convocatoria de premios segundo a resolución do 04 de decembro de ...

Ler máis
#Centros #Premios, Becas e Axudas
Galicia 28 Xun, 2017
Cooperativismo no ensino
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se fai pública a concesión dos premios do Certame Cooperativismo no Ensino 2017, dirixido ao alumnado dos centros educativos de ...

Ler máis
#Centros #Premios, Becas e Axudas
Galicia 16 Feb, 2017
Premio Proxecta Innovación 2017
historico

WEB - Resolución do 2 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 2017 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar ...

Ler máis
#Centros #Premios, Becas e Axudas
Galicia 11 Xan, 2017
Axudas - Froitas frescas ao alumnado
historico

DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución do 20 de decembro de 2016 pola que se dá publicidade da relación de centros escolares beneficiarios das axudas para a distribución de froitas frescas ao ...

Ler máis
#Centros #Premios, Becas e Axudas
Galicia 18 Xun, 2018
Ampliación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato
centros

WEB - Borrador das materias "Sociedade Inclusiva" e "Coeducación para o Século ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 21 Mai, 2018
Fondo solidario de libros de texto e convocatoria de axudas para adquirir libros de texto e material escolar
centros

ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 15 Xan, 2018
Cambio de nome do CEIP Montel Touzet
centros

DOG_ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Montel Touzet do concello da ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 04 Xan, 2018
Cambio de nome CEE Príncipe Felipe
centros

ORDE do 13 de decembro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEE Príncipe Felipe de ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 13 Nov, 2017
Cambio denominación EEI en Brión
doga

13/11/2017  |  DOG - ORDE do 30 de outubro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica da EEI da Igrexa do Concello de ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 13 Nov, 2017
Cambio denominación CEIP en Ribadavia
doga

13/11/2017  |  DOG - ORDE do 30 de outubro de 2017 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP plurilingüe Tomás de Lemos do Concello de ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 19 Xul, 2017
CEIP de Outes
historico

DOG - ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Outes, no concello de ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 21 Dec, 2016
Cambio de nome do CEIP de Oleiros
historico

DOG - ORDE do 1 de decembro de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 09 Dec, 2016
IES Lama das Quendas - novas ensinanzas
historico

DOG - ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se autorizan as ensinanzas básicas iniciais de persoas adultas nos niveis I e II, no IES Lama das Quendas de ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 06 Xul, 2015
Novo centro en Oleiros
historico

DOG - ORDE do 17 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de ...

Ler máis
#Centros #Regulamentos e Ordes
Galicia 06 Xun, 2018
Concurso de méritos para cubrir a dirección do centro residencial docente de Ourense.
centros

DOG - RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2018, da X.T de Ourense, pola que se resolve o concurso público de ...

Ler máis
#Centros #Selección Director@s
Galicia 09 Mai, 2018
Convocatoria por libre designación de postos de dirección dos CIFP
centros

Convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de ...

Ler máis
#Centros #Selección Director@s
Galicia 26 Abr, 2018
Concurso de méritos para cubrir a dirección do centro residencial docente de Vigo.
concurso_meritos

DOG - Concurso de méritos para cubrir a dirección do centro residencial docente de ...

Ler máis
#Centros #Selección Director@s
Galicia 09 Abr, 2018
DOG-Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos
concurso-meritos-peq

Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes ...

Ler máis
#Centros #Selección Director@s