Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones


Destinos provisionais

Destinos provisionais

19/04/2023 WEB - Texto consolidado sobre normas para ADXUDICACIÓN de DESTINO PROVISIONAL entre os diferentes corpos docentes.

14/06/2018 DOGORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B).

25/09/2019 DOG ORDE do 24 de setembro de 2019 pola que se engade unha disposición adicional a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente ... listas de orientación Mestres (código de procedemento ED002B).

13/04/2023 DOG - ORDE do 31 de marzo de 2023 pola que se modifican a Orde do 7 de xuño de 2018, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos diferentes corpos, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario que solicite o reingreso. (código de procedemento ED002B) 

DOG - ORDE do 31 de marzo de 2023 pola que se modifican a Orde do 7 de xuño de 2018, pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, PTFP, catedráticos e profesores de EOI, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionari


Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
ANPE-Galicia

HISTÓRICO de 2007/2008 a 2017/2018

Prazo de presentación pechado


Destinos Provisionáis Inicio: 07 Xun, 2016
CADP 2023 - Resolución definitiva de destinos
  • Noticia destacada

Galicia 02 Ago, 2023
cadp.jpg

WEB - 1 mes para recurso reposición 


Destinos Provisionáis Mobilidade do Profesorado
CADP 2023 - Resolución Provisional de destinos
  • Noticia destacada

Galicia 26 Xul, 2023
cadp.jpg

WEB - 27 e 28 renuncias/reclamacións


Mobilidade do Profesorado Destinos Provisionáis