CADP 2021 - Listado provisional de persoal funcionario e interino e substituto obrigado a participar


07 Xul, 2021

WEB Resolución do 7 de xullo de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais ,e pola que se resolven as solicitudes de non participación, no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2021/2022.

O prazo para formular reclamacións é de 5 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio (do 8 ao 14 de xullo). As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

Anexo I Solicitudes non participación en CADP: Estimadas

Anexo II Solicitudes non participación en CADP: Desestimadas

Anexo III Listado persoas obrigadas a participar CADP 2021_22 (Primaria)

Anexo IV Listado provisional de persoas obrigadas a participar CADP 2021 (Secundaria-funcionarios)

Anexo IV Listado provisional de persoas obrigadas a participar CADP 2021 (Secundaria-interinos)

 

Anexo V Listado provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2021 (Primaria)

Anexo VI listado provisional persoal interino excluido das listas de obrigados a participar CADP 2021(Secundaria)