Horarios 

  • MODIFICACIÓN DO HORARIO SEMANAL - Secundaria ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 13/06/2012)
  • ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a XORNADA DE TRABALLO DO PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DOCENTES  que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  (DOG 30/06/2011)
  • ELECCIÓN DE HORARIO   Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes no que se desenvolven os decretos dos ROCs de IES, /CPIs, EEI, CEP e CEIPs dependentes da Consellería de Educación e OU (...) e se modifica parcialmente o DECRETO polo que se implanta e regula os CIFP (DOG 06/07/2010)

 

  • ELECCIÓN HORARIOS CIFP  ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se establece o Regulamento Orgánico dos Centros Integrados de FP (Artigo 3. Programación das actividades formativas e accións do centro) -   (DOG 08/08/2011)

Supresións

  • PERDA DE DESTINO E ANTIGÜIDADE  Decreto 140/2006 polo que se determinan os criterios de perda  de destino DEFINITIVO e o cómputo de ANTIGÜIDADE no centro en función das causas de acceso a el. (Centros: Desagregación/ Desdrobramento/ Transformación/ Integración)  (DOG 01/09/2006)    

 

  •  FUNCIÓN TITORIAL E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. (DOG 24/07/2007)

Itinerancias

Contacto na Consellería: ( itinerancias@edu.xunta.es - Teléfono: 981 544 482)

 

 Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones