Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones


MUFACE

Ver máis

É un organismo público adscrito ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, e o Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, polo que se aproba o texto refundido

MUFACE Xestiona o sistema do Mutualismo Administrativo prestando unha adecuada protección aos mutualistas e beneficiarios, sendo o sistema de financiación o de reparto, o que implica que os ingresos, tanto os procedentes de cotizacións como os aportados polo Estado,  convértense nas prestacións a recibir por aqueles. ENLACE á WEB.

Servizos que presta:

 1. Sanitarias
  • Asistencia Sanitaria
  • Prestacións Complementarias
  • Prestacións Farmacéuticas
 2. Sociais
  • Subsidio por Incapacidade Temporal
  • Subsidio por Risco durante o Embarazo
  • Subsidio por Risco durante a Lactancia Natural
  • Indemnización por Lesións Permanentes Non Invalidantes
  • Prestación de Gran invalidez
  • Prestación por fillo  ou menor acollido a cargo discapacitado
  • Axudas económicas nos casos de parto,adopción ou acollemento múltiple
  • Prestacións por estudos universitarios
  • Subsidio de Xubilación
  • Subsidio por Defunción
  • Axuda de Sepelio
  • Programas socio-sanitarios

Enlace de interese: