Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo    O ÚLTIMO PUBLICADO
    Información profesional
  • 22 Mar, 2018 Galicia
    2050 prazas na oferta de emprego público 2018

    DOG_PUBLICADA ORDE de Oposicións 2018

    #Oposicións
  • Ver máis
    Viaxes/Interésate/Eventos
    Non se atoparon resultados
    Información profesional noutras autonomías
  • 19 Mar, 2018 Aragón
    Cuerpo de Secundaria (0590). Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (111)

    Acta Comisión calificadora

  • Ver máis


MUFACE

É un organismo público adscrito ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, e o Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, polo que se aproba o texto refundido

MUFACE Xestiona o sistema do Mutualismo Administrativo prestando unha adecuada protección aos mutualistas e beneficiarios, sendo o sistema de financiación o de reparto, o que implica que os ingresos, tanto os procedentes de cotizacións como os aportados polo Estado,  convértense nas prestacións a recibir por aqueles.

Servizos que presta:

  1. Sanitarias
    • Asistencia Sanitaria
    • Prestacións Complementarias
    • Prestacións Farmacéuticas
  2. Socias
    • Subsidio por Incapacidade Temporal
    • Subsidio por Risco durante o Embarazo
    • Subsidio por Risco durante a Lactancia Natural
    • Indemnización por Lesións Permanentes Non Invalidantes
    • Prestación de Gran invalidez
    • Prestación por fillo  ou menor acollido a cargo discapacitado
    • Axudas económicas nos casos de parto,adopción ou acollemento múltiple
    • Prestacións por estudos universitarios
    • Subsidio de Xubilación
    • Subsidio por Defunción
    • Axuda de Sepelio
    • Programas socio-sanitarios

Para consultar os impresos de solicitudes, pulse no seguinte enlace.