Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Coronavirus LOMLOE


Interinos

As listaxes de interin@s serven para cubrir posibles vacantes por razóns xustificadas e urxentes de funcionarios de carreira ou para sustitución dos seus titulares.

Consulte os criterios de formación das listaxes de interinos en cada Comunidade Autónoma no seguinte botón Formación das listaxes de interinos

Consulte as listaxes de interinos no seguinte enlace

www.edu.xunta.es/substitutoslistas/
 


Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
Comisión de seguimento do ACORDO DE INTERINOS
Galicia 03 Set, 2021 210902_comisioninter

WEB - para análise e previsión curso 21/22


Interinos Comisión Seguimiento
Prazo para acotar provincias para SUBSTITUCIÓNS
  • Noticia destacada

Galicia 16 Xul, 2021
subs2

WEB - do 16 de xullo ao 17 de agosto 


Destinos Provisionáis Interinos Substitutos
Comisión de seguimento do ACORDO DE INTERINOS
Galicia 08 Xun, 2021 210608_fotorolda

WEB - para organizar o persoal para o vindeiro curso


Acción sindical Interinos

ACORDO DE INTERINOS E SUBSTITUTOS 

16/10/2020 DOG - Acordo de interinos - Nova Disposición Transitoria pola Covid-19

11/07/2017 DOG -  RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao TEXTO REFUNDIDO do ACORDO do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo DO PERSOAL DOCENTE INTERINO e SUBSTITUTO dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

12/08/2019 DOG - RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995  (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo).

16/10/2020  DOG -  RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, .

11/12/2019 DOG - ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás TITULACIÓNS QUE PERMITEN A INCORPORACIÓN ÁS LISTAS de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de INTERINIDADES e SUSBTITUCIÓNS dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

21/01/2020 DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.