Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones


Interinos

As listaxes de interin@s serven para cubrir posibles vacantes por razóns xustificadas e urxentes de funcionarios de carreira ou para sustitución dos seus titulares.

Consulte os criterios de formación das listaxes de interinos en cada Comunidade Autónoma no seguinte botón Formación das listaxes de interinos

Consulte as listaxes de interinos no seguinte enlace

www.edu.xunta.es/substitutoslistas/
 


Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
Concurso de méritos para estabilización - proba de língua galega
  • Noticia nova

Galicia 27 Xan, 2023
meritos_jpg

WEB - 28 de febreiro no IES As Fontiñas (Santiago)


Oposicións Concurso de méritos Interinos
Interinos exterior - apertura de listas para Marrocos
Galicia 26 Xan, 2023 exterior.jpg

WEB - prazo do 26 de xaneiro ao 9 de febreiro 


Exterior Interinos
INTERINOS - Relación definitiva de listas de PES e PTFP
Galicia 25 Xan, 2023 inte_jpg

WEB - 1 mes para recurso de reposición 


Interinos Listaxes
Interinos - modificación da Orde de titulacións para ingreso en listas
Galicia 09 Xan, 2023 interinos_susti

DOG - procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico


Interinos Listaxes
Concurso de méritos para estabilización de persoal interino
  • Noticia destacada

Galicia 28 Out, 2022
concurso_meritos

DOG - do 31 de outubro ao 21 de novembro


Interinos Concursos

ACORDO DE INTERINOS E SUBSTITUTOS

11/07/2017 DOG -  RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao TEXTO REFUNDIDO do ACORDO do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo DO PERSOAL DOCENTE INTERINO e SUBSTITUTO dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

13/06/2022 DOG - RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo coas organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF-Ensino e UGT-SP Ensino polo que se engade unha disposición transitoria cuarta ao Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

04/01/2022 DOG Resolución do 20 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre esta consellería e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF-Ensino e UGT-SP Ensino polo que se engade unha disposición transitoria quinta ao Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería.

09/03/2021 DOG - RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSIF e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo).

16/10/2020 DOG -  RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se engade unha nova disposición transitoria ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995.

12/08/2019 DOG - RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995  (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo).

TITULACIÓNS PARA FORMAR PARTE DAS LISTAS DE SUBSTITUCIÓNS

11/12/2019 DOG - ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás TITULACIÓNS QUE PERMITEN A INCORPORACIÓN ÁS LISTAS de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de INTERINIDADES e SUSBTITUCIÓNS dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

21/01/2020 DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.

21/02/2022 DOG -  ORDE do 10 de febreiro de 2022 pola que se modifica o anexo II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade das titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de FP e de profesores de EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.  Física e Química, e se ordena a inclusión da titulación de Enxeñaría de Minas entre as que permiten a incorporación ás listas desta especialidade

22/06/2022 DOG - ORDE do 8 de xuño de 2022 pola que se modifica o anexo II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de FP e de profesores de EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería.  Grao en Enxeñería en Enerxía para Física e Química

30/08/2022 DOG - ORDE do 19 de agosto de 2022 pola que se modifican os anexos I e II da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. Educación Física

09/01/2023 DOGORDE do 20 de decembro de 2022 pola que se modifica o anexo III da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de FP e de profesores de EOI que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes desta consellería. Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico.

 

Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.