Coronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo InterésacheProfesores de relixión

Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada

Orde do 7 de xullo de 2009 pola que se dá publicidade á relación de postos de traballo do profesorado de relixión dos centros de educación infantil, educación infantil e primaria, educación primaria, educación especial, centros públicos integrados e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (Corrección de erros)

4_reli 3_reli

Acordo entre a Administración e as OOSS sobre o Profesorado Itinerante 

080219-itinerante

Currículo de Relixión Evanxélica: 

Currículo de Infantil (BOE 17/06/2015)
150617_currievainf

Currículo de Relixión Evanxélica: 

Currículo de Bacharelato (BOE 05/02/2016) 

Correción de erros (BOE 13/02/2016) 
160213_evan 160105_curriculobach

Currículo de Relixión Evanxélica: 

Currículo de Educación Primaria (BOE 17/06/2015) 

150617_currievanprim

Currículo de Relixión Evanxélica: 

Currículo de Educación Secundaria Obrigatoria (BOE 30/7/2015) 

 
150730_currieveso

Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan instrucións relativas á provisión de postos (DOG 24/7/2007)


Real Decreto 696/2007, do 1 de xuño. polo que se regula a relación laboral dos profesores de relixión prevista na disposición adicional terceira da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación - S.Secundaria (BOE 9/6/2009)

1_reli

 Orde do 14 de setembro de 2012 : RPT de relixión

120928_rpt

Alternativa á Relixión:

DECRETO 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

130516_altreli

Currículo de Relixión Católica:

          Currículo de Bacharelato (BOE 24/2/2015) 

150224_currirelibach

Currículo de Relixión Católica:

Currículo de infantil, de primaria e de ESO. (BOE 3/7/2007) 

070703_currireli

Currículo de Relixión Católica:

  • Currículo de Primaria e  Secundaria (BOE 24/2/2015) 
  • Correción de erros (BOE 31/7/2015) 
150731_cerrosreli 150224_currreliprim

Xubilación Parcial

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2013, da D.X de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organización sindicais relativo ao acceso á xubilación parcial e contrato de remuda do persoal laboral do convenio colectivo único da Xunta de Galicia. (DOG 30/4/2013)

130430_jubi

Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión evanxélica
Galicia 02 Mai, 2018 interinosesubstitutosp

WEB - Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión ...

Ler máis
Bolsas de Traballo Profesorado de Relixión
Relixión Evanxélica - Curriculo ESO
Galicia 30 Xul, 2015 historico

BOE - Resolución do 23 de xullo, pola que se publica o currículo da materia Relixión Evanxélica en Educación Secundaria ...

Ler máis
Profesorado de Relixión
Currículo de Relixión Católica de Bacharelato
Galicia 24 Feb, 2015 historico

BOE - Resolución do 13 de febrero de 2015, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica de ...

Ler máis
Profesorado de Relixión
Currículo de Relixión Católica en Primaria e Secundaria Obr
Galicia 24 Feb, 2015 historico

BOE - Resolución do 11 de febrero de 2015, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria ...

Ler máis
Profesorado de Relixión