Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de traballo InterésateProfesores de relixión

Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada

Orde do 7 de xullo de 2009 pola que se dá publicidade á relación de postos de traballo do profesorado de relixión dos centros de educación infantil, educación infantil e primaria, educación primaria, educación especial, centros públicos integrados e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (Corrección de erros)

4_reli 3_reli

Acordo entre a Administración e as OOSS sobre o Profesorado Itinerante 

080219-itinerante

Currículo de Relixión Evanxélica: 

Currículo de Infantil (BOE 17/06/2015)
150617_currievainf

Currículo de Relixión Evanxélica: 

Currículo de Bacharelato (BOE 05/02/2016) 

Correción de erros (BOE 13/02/2016) 
160213_evan 160105_curriculobach

Currículo de Relixión Evanxélica: 

Currículo de Educación Primaria (BOE 17/06/2015) 

150617_currievanprim

Currículo de Relixión Evanxélica: 

Currículo de Educación Secundaria Obrigatoria (BOE 30/7/2015) 

 
150730_currieveso

Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan instrucións relativas á provisión de postos (DOG 24/7/2007)


Real Decreto 696/2007, do 1 de xuño. polo que se regula a relación laboral dos profesores de relixión prevista na disposición adicional terceira da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación - S.Secundaria (BOE 9/6/2009)

1_reli

 Orde do 14 de setembro de 2012 : RPT de relixión

120928_rpt

Alternativa á Relixión:

DECRETO 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

130516_altreli

Currículo de Relixión Católica:

          Currículo de Bacharelato (BOE 24/2/2015) 

150224_currirelibach

Currículo de Relixión Católica:

Currículo de infantil, de primaria e de ESO. (BOE 3/7/2007) 

070703_currireli

Currículo de Relixión Católica:

  • Currículo de Primaria e  Secundaria (BOE 24/2/2015) 
  • Correción de erros (BOE 31/7/2015) 
150731_cerrosreli 150224_currreliprim

Xubilación Parcial

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2013, da D.X de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organización sindicais relativo ao acceso á xubilación parcial e contrato de remuda do persoal laboral do convenio colectivo único da Xunta de Galicia. (DOG 30/4/2013)

130430_jubi

Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
Galicia 02 Mai, 2018
Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión evanxélica
interinosesubstitutosp

WEB - Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de relixión ...

Ler máis
#Bolsas de Traballo #Profesorado de Relixión
Galicia 30 Xul, 2015
Relixión Evanxélica - Curriculo ESO
historico

BOE - Resolución do 23 de xullo, pola que se publica o currículo da materia Relixión Evanxélica en Educación Secundaria ...

Ler máis
#Profesorado de Relixión
Galicia 24 Feb, 2015
Currículo de Relixión Católica de Bacharelato
historico

BOE - Resolución do 13 de febrero de 2015, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica de ...

Ler máis
#Profesorado de Relixión
Galicia 24 Feb, 2015
Currículo de Relixión Católica en Primaria e Secundaria Obr
historico

BOE - Resolución do 11 de febrero de 2015, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria ...

Ler máis
#Profesorado de Relixión