CADP 2023 - Apertura de prazo para non participación interinos


10 Mai, 2023

WEB - Apertura do prazo de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP).

>> PRAZO: desde o 15 de maio ata o 31 de maio de 2023, ambos incluídos.

>> LIGAZÓN á SOLICITUDE de NON participación. (Faise na aplicación de substitutos)

>> De conformidade co artigo 39.1 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos diferentes corpos...

"o persoal interino e substituto que se atope nalgunha das situacións recollidas no punto décimo cuarto do  Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería, poderá formular solicitude de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP)"  

>> LIGAZÓN ás causas de RENUNCIA