Resultado da búsqueda.

Volver

RD 537/2020 polo que se prorroga o Estado de Alarma
Galicia 23 Mai, 2020
coronavirus_jpg

BOE - reanudación dos prazos administrativos

Coronavirus Normativa
Fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade - centros educativos
Galicia 09 Mai, 2020
centros.corona

BOE - desinfeción, acondicionamento e actividade administrativa

Centros Normativa Coronavirus
Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo para reducir a movilidade da población
Galicia 30 Mar, 2020
coronavirus

BOE - adopción de medidas para evitar os desprazamentos

Coronavirus Normativa
Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
  • Noticia destacada

Galicia 14 Mar, 2020

coronavirus_noticia

BOE - esiximos aplicación do art 9. Ninguén nos centros

Normativa Coronavirus
Ampliación dos permisos de maternidade e paternidade
Galicia 11 Xan, 2018
familia

A Administración Educativa informa que  ampliarán os permisos  de maternidade e paternidade  DE OFICIO e ENVIARÁN CONFIRMACIÓN ÁS PERSOAS IMPLICADAS  

Normativa Permisos e Licenzas
Orzamentos xerais de Galicia.
Galicia 28 Dec, 2017
euros

LEI 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Normativa
Texto refundido do Acordo de interinos e substitutos
Galicia 11 Xul, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto

Interinos Normativa
Confección de nóminas para 2017
Galicia 10 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 3 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017 e se actualiza con efectos do 1 de xaneiro de 2017 a contía das retribucións.

Retribucións Normativa
CMUS - Plan de estudos de Dirección e Produción e Xestión
Galicia 12 Dec, 2016
historico

DOG - DECRETO 171/2016, do 24 de novembro, polo que se establece o Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección e Produción e Xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, mediante a incorporación de novos itinerarios.

Centros Ensinanzas Artísticas Normativa
LOMCE - Medidas urxentes
Galicia 10 Dec, 2016
historico

BOE - Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Centros Normativa
Volver