Resultado da búsqueda.

Volver

RD 537/2020 polo que se prorroga o Estado de Alarma
ANPE-Galicia 23 Mai, 2020
coronavirus_jpg

BOE - reanudación dos prazos administrativos

Coronavirus Normativa
Texto refundido do Acordo de interinos e substitutos
ANPE-Galicia 11 Xul, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto

Interinos Normativa
Confección de nóminas para 2017
ANPE-Galicia 10 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 3 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017 e se actualiza con efectos do 1 de xaneiro de 2017 a contía das retribucións.

Retribucións Normativa
LOMCE - Medidas urxentes
ANPE-Galicia 10 Dec, 2016
historico

BOE - Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Centros Normativa
Volver