CXT 23/24 - Instrucións para toma de posesión e modelos


12 Abr, 2024

WEB - INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN nos destinos DEFINITIVOS derivados da Resolución dos Concursos de Traslados convocados no concurso académico 2023 - 24

>> Co fin de poder tramitar a toma de posesión dos destinos adxudicados en virtude da resolución dos ditos procedementos e a súa alta en nómina, o profesorado que obtivo destino definitivo deberá remitir antes do 1 de setembro de 2024, A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO DA SECCIÓN DE PROFESORADO (PRIMARIA OU SECUNDARIA) DA PROVINCIA na que obtivo o novo destino, a documentación que, segundo o colectivo que corresponda. 

 A) Profesorado que concursa dentro da Comunidade Autónoma.

 B) Profesorado procedente do exterior ou reingresado. 

- Modelo I

- Modelo II

- Modelo 145

 

Para os efectos de achegar a dita documentación descrita así como para clarexar calquera dúbida ao respecto estes son enderezos electrónicos:

A CORUÑA:

persoal.secundaria.coruna@edu.xunta.es

persoal.primaria.coruna@edu.xunta.es

LUGO:

persoal.secundaria.lugo@edu.xunta.es

persoal.primaria.lugo@edu.xunta.es

OURENSE:

persoal.secundaria.ourense@edu.xunta.es

persoal.primaria.ourense@edu.xunta.es

PONTEVEDRA:

persoal.secundaria.pontevedra@edu.xunta.es

persoal.primaria.pontevedra@edu.xunta.es