CXT 21/22 - Resolución provisional do Concurso Xeral de Traslados


15 Feb, 2022

WEB - Resolución provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de FP, mestres de taller de APD, mestres e inspectores de educación

Resolución do 14 de febreiro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se resolve provisionalmente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (código de procedemento ED012A).

O persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional por medios electrónicos mediante o trámite activado para este efecto no prazo comprendido entre o día 16 de febreiro ata o 1 de marzo de 2022, ambos incluídos.

 

 

Adxudicación provisional primaria

Adxudicación provisional secundaria alfabético

Adxudicación provisional secundaria por especialidade

Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (ensinanzas secundaria, formación profesional, artísticas e idiomas)

Adxudicación provisional inspectores (alfabético)

Adxudicación provisional funcionarios en prácticas (inspectores)

 

Relación provisional de persoas excluídas primaria

Relación provisional de persoas excluídas secundaria

 

 

Para formular reclamacións ou renuncias proceder do seguinte xeito:

Acceder a www.edu.xunta.gal/cxt e seguir as instrucións da páxina de inicio.