Resumo da Mesa Sectorial sobre OPOSICIÓNS

Volver

  • Noticia destacada

Galicia Feb 06, 2018

Resumo da MESA SECTORIAL DO DÍA 6 DE FEBREIRO DE 2018

1º PUNTO DA ORDE DO DÍA: APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA O 24 DE OUTUBRO DE 2017.

2º PUNTO DA ORDE DO DÍA: OFERTA DE EMPREGO.

3º PROXECTO DE ORDEN DE CONVOCATORIA [LER]

4º PUNTO DA ORDE DO DÍA: MODIFICACIÓN DA ADDENDA AO ACORDO DO 20 DE XUÑO DE 1995. [VER]

5º PUNTO DA ORDE DO DÍA: ROGOS E PREGUNTAS.

 Os dous últimos puntos da Orde do Día quedan aprazados xa que quedou fixada inicialmente a hora das dúas da tarde para o remate da mesma.

Quedamos pendentes duhna próxima convocatoria de nova Mesa Sectorial para tratar o acceso a cátedras do corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas .

180206_ms


#Oposicións #Mesa Sectorial

Volver