Pola recuperación dos nosos DEREITOS


19 Feb, 2018

ANPE_Cremos nunha educación de calidade: recuperación dos nosos dereitos.

  • Recuperación das condicións laborais anterirores á crise.
  • Eliminación dos descontos por BAIXA MÉDICA.
  • Equiparación salarial e cobro do verán por parte de substitutos.
  • Recuperación dos 6.000€ de media das extras recortadas...