CADP - Remate de prazos: Secundaria e Intercambios provisionais de destino (permutas) Mestres


02 Set, 2018

ANPE informa de que o LUNS, 3 de setembro rematan os prazos para:

1. CORPOS DE SECUNDARIA - Renuncias e Reclamacións á Adxudicación Provisional de destinos provisionais (CADP). 

De conformidade co disposto no punto cuarto da Resolución do 18 de xuño de 2018, o prazo para formular reclamacións ou renuncias contra a resolución provisional do concurso é o comprendido entre o día seguinte ao da súa publicación no enderezo da internet www.edu.xunta.gal e o 3 de setembro de 2018. 

A Adxudicación definitiva está prevista para o 11 de setembro e a toma de posesión para o 17 de setembro. 

 

2. CORPO de MESTRES - Remate de prazo para solicitar INTERCAMBIO PROVISIONAIS DE DESTINO (permutas)