Volver

Galicia Out 16, 2017

Borrador modificación parcial da Orde de Concilia


Luns 16/10/2017


 
   A experiencia da súa aplicación neste ano 2017 aconsella dar unha nova redacción ao apartado 5 do artigo 4 da orde, permitindo excluír da solicitude a petición de determinados centros que poden dificultar a conciliación da vida familiar e laboral.
 


#Comisións de Servizo #Normativa educativa

Volver