Plurilingüismo

LINK ao portal de Linguas Estranxeiras

LINK ao portal da LINGUA GALEGA

  • Certificados CELGA 
  • Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento de lingua galega (Celga), (publicada no DOG núm. 146, do 30 de xullo de 2007).
  • Corrección de erros da Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento de lingua galega (Celga), (publicada no DOG núm. 178, do 13 de setembro de 2007).
  • Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).


Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Coronavirus LOMLOE