Lexislación Xeral

LEIS DE EDUCACIÓN 

 CONSELLOS ESCOLARES  

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 

PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA 

  • RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2008, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. (DOG 03/09/2008) 
  • Instrucións necesarias para unha correcta aplicación do Acordo para o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia
  • Recoñecemento do tempo do servizo militar para o cómputo dos trienios do persoal laboral do V convenio colectivo da Xunta de Galicia. (DOG 22/11/2016)

DOCENCIA EN CENTROS PRIVADOS - Normativa e Procedemento de habilitación

  • ORDE do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B) (DOG 12/08/2020). 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA -  CUADRO MECES

DOG ( 24/07/2018) - Homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

 Coronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Interésache