EDUCACIÓN PRIMARIA

REGULAMENTO ORGÁNICO DOS CENTROS DE INFANTIL E PRIMARIA 

  • Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o REGULAMENTO ORGÁNICO das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (ROC). (DOG 21/10/96)      
  • ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento (ROC) das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria . (DOG 02/09/97)
  • ​REDUCIÓN HORARIA
  • Acordo de AGRUPAMENTOS de cursos en infantil e primaria (10/072009).  (EN VIGOR co acordo de Melloras)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AVALIACIÓN LOMLOE:​


HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro) 


GUÍA ANPE ADSCRICIÓN DO PROFESORADO

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 CONSELLOS ESCOLARES  

  • Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario, modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril e os decretos 324/1996, do 26 de xullo, 374/1996, do 17 de outubro, e Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro na disposición adicional terceira.1 para RENOVACIÓN PARCIAL.

A Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do consello escolar nos centros docentes non universitarios sustentatados con fondos públicos, establece o procedemento de integración no consello escolar do profesorado, do alumnado e dos pais e nais do alumnado do primeiro ciclo da educación secundaria obrigatoria que cursen estudos nun centro de primaria, e determina a composición dos consellos escolares dos institutos de educación secundaria con menos de oito unidades.

Xestión económica Decreto 201/2003, do 20 de marzo (DOG 04/04/2003)  


 Afiliate Bolsa de traballo CADP Concursos de traslados Formacion O defensor do profesor Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Oposiciones