Servicios Complementarios

Comedor escolar

  • Decreto 132/2013 (DOG 13/08/2013) do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. 

Transporte escolar


Equipamento Centros Educativos

  • Equipamento de centros: normas xerais

Xúntanse os documentos referidos ao equipamento de centros.

  • Equipamento de centros: catálogos xerais

Xúntanse os documentos referidos as características xerais do mobiliario básico de aula e outros espazos docentes, así como do material didáctico básico.Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de empleo público. Convocatoria 2019 Bolsa de traballo Interésate