Horarios - Supresións

 • MODIFICACIÓN DO HORARIO SEMANAL ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 13/06/2012)
 • ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  (DOG 30/06/2011)   
 • ELECCIÓN DE HORARIO   Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes no que se desenvolven os decretos dos ROCs de IES, /CPIs, EEI, CEP e CEIPs dependentes da Consellería de Educación e OU (...) e se modifica parcialmente o DECRETO polo que se implanta e regula os CIFP (DOG 06/07/2010)   
 • PERDA DE DESTINO E ANTIGÜIDADE  Decreto 140/2006 polo que se determinan os criterios de perda  de destino DEFINITIVO e o cómputo de ANTIGÜIDADE no centro en función das causas de acceso a el. (Centros: Desagregación/ Desdrobramento/ Transformación/ Integración)  (DOG 01/09/2006)    
 • Real Decreto 2112/1998, do 2 de outubro, polo que se regulan os concursos de traslados de ámbito nacional para a provisión de prazas correspondentes aos Corpos Docentes. (Disposicións adicionais ) BOE 06/10/1998

Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  O ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 16 Feb, 2018 Galicia
  CURSO 2017/18 - CONCURSO ORIENTACIÓN (mestres)

  Convocatoria

  #Mobilidade do Profesorado
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis