Resultado da búsqueda.

Volver

OPOSICIÓNS 2013: Fase de Prácticas
Galicia 27 Mai, 2014
historico

DOG - Orde pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013.

Ler máis
Oposicións
Docentes no exterior (05/2014)
Galicia 27 Mai, 2014
historico

BOE - Orden pola que se resolve o concurso de méritos para a provisión de postos de personal docente no exterior, convocado por Orden ECD/2220/2013, de 21 de novembro.

Ler máis
Histórico
OPOSICIÓNS 2014 - Tribunal proba de lingua galega
Galicia 26 Mai, 2014
historico

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2014 - Data, hora e lugar da proba de galego
Galicia 26 Mai, 2014
historico

DOG - Data,hora e lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
Oposicións
Lei 1/2014 para aproveitamento da Lingua Portuguesa e vínculos coa lusofo
Galicia 26 Mai, 2014
historico

BOE - Ley 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.

Ler máis
Histórico
Bolsas - lectorados de lingua galega
Galicia 22 Mai, 2014
historico

DOG - Convocatoria pública de seis bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Ler máis
Premios, Becas e Axudas
Lectorados de Lingua Galega 05-2014
Galicia 22 Mai, 2014
historico

DOG - Convocatoria pública para cubrir catro prazas para a formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Ler máis
Histórico
CUALE - Convocatoria
Galicia 22 Mai, 2014
historico

DOG - Convocatoria para a autorización dos CPI, IES e CIFP para a participación no programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, CUALE.

Ler máis
Histórico
Formación - Reintegro de gastos por asistencia
Galicia 22 Mai, 2014
historico

DOG - ORDE do 12 de maio de 2014 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2014.

Ler máis
Histórico
Proxecto de Decreto - Currículo de Primaria
Galicia 21 Mai, 2014
historico

WEB - Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo da educación primaria na comunidade autónoma de Galicia

Ler máis
Histórico
A Administración conxela a paga de verán dos substitutos
Galicia 20 Mai, 2014
historico

A XUNTA DE GALICIA vai suprimir novamente o aboamento das vacacións aos substitutos que traballaran máis de cinco meses e medio no presente curso.

Ler máis
Histórico
Fondo Acción Social
Galicia 19 Mai, 2014
historico

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2014, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2013, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.

Ler máis
Histórico
Axudas - Inmersión Lingüística 6º Primaria e 2º ESO
Galicia 19 Mai, 2014
historico

BOE - O MECD convoca axudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria e segundo curso de ESO para o desenrolo dun Programa de «Inmersión Lingüística» durante o outono de 2014.

Ler máis
Histórico
Interin@s e Substitut@s - Galicia 05-2014
Galicia 19 Mai, 2014
historico

DOG - Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades de Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo, Procesos de Produción Agraria, Procesos na Industria Alimentaria e outras...

Ler máis
Histórico
Interin@s e Substitut@s - Galicia 05-2014
Galicia 16 Mai, 2014
historico

DOG - Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo para impartir docencia na E.S de Arte Dramática, nas especialidades de interpretación e técnicas gráficas

Ler máis
Histórico
OPOSICIÓNS 2014: Listaxe de admitidos
Galicia 14 Mai, 2014
historico

DOG - Publicada a listaxe provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario

Ler máis
Oposicións
OPOSICIÓNS 2014 - Proba de galego
Galicia 14 Mai, 2014
historico

WEB - Publicación da data, hora e lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos

Ler máis
Oposicións
Educación Primaria - Corrección de erros Curriculo
Galicia 14 Mai, 2014
historico

BOE - Orden ECD/774/2014, de 12 de mayo, por la que se corrigen errores del currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del MECD y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.

Ler máis
Histórico
PIALE
Galicia 12 Mai, 2014
historico

WEB - Listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas.Prazo de dez días naturais para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o xoves 22 de maio de 2014.

Ler máis
Histórico
Licenzas por formación 05-2014
Galicia 12 Mai, 2014
historico

DOG ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

Ler máis
Histórico
Sorteo dos Tribunais de Oposicións 2014
Galicia 07 Mai, 2014
historico

Esta mañá sorteáronse os vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos 2014

Ler máis
Oposicións
Datos Persoais
Galicia 07 Mai, 2014
historico

WEB - Ábrese o prazo, desde o luns 5 de maio ata o 31 do mesmo mes de 2014 para que o persoal docente, funcionario de carreira e en prácticas de todos os corpos poidan actualizar o seu expediente persoal alegando novos méritos.

Ler máis
Histórico
Acceso ás diferentes Ensinanzas Superiores
Galicia 06 Mai, 2014
historico

DOG - Instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música,Arte Dramática, Conservación e Restauración de Bens Culturais e Deseño para o curso 2014/15.

Ler máis
Histórico
Docentes no exterior (05/2012)
Galicia 05 Mai, 2014
historico

BOE - Resolución pola que se resolve parcialmente a convocatoria de prazas de estancias profesionais en Alemaña, Austria,Francia, Reino Unido e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras ou profesorado de outras disciplinas que imparta clase en lingua estranxeira para o curso 2013-2014.

Ler máis
Histórico
Currículo de Técnico Superior en Animación sociocultural e
Galicia 05 Mai, 2014
historico

DOG - DECRETO 205/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Animación Sociocultural e Turística.

Ler máis
Histórico
Seccións Bilingües
Galicia 02 Mai, 2014
historico

WEB - Resolución do 24 de abril de 2014 pola que se fai pública a convocatoria para a incorporación de novas seccións bilingües para o curso 2014/2015.

Ler máis
Histórico
Ensinanzas Artísticas
Galicia 30 Abr, 2014
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato.

Ler máis
Histórico
Proxecto experimental - Educación Dixital
Galicia 30 Abr, 2014
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto experimental Educación Dixital durante o curso 2014/15.

Ler máis
Histórico
O Estaturo Docente e o acceso a Función pública
Galicia 29 Abr, 2014
historico

Anpe presentou hoxe ante o Ministerio de Educación unhas esixencias previas á negociación do Estatuto Docente - como o cese dos recortes- e recordou que o Estatuto Docente é o marco global. O documento sobre o acceso é unha proposta parcial e, polo tanto, non é o estatuto docente.

Ler máis
Histórico
Currículo de Técnico Superior en Asistencia á Direcci&oacut
Galicia 28 Abr, 2014
historico

DOG - DECRETO 204/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Asistencia á Dirección.

Ler máis
Histórico
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Volver