Resultado da búsqueda.

Volver

Galicia 07 Feb, 2014
CXT- Resolución Definitiva de Adultos e Orientación

WEB - Resolución definitiva do concurso para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos e prazas de xefatura de orientación en primaria.

Ler máis
#Histórico
Galicia 06 Feb, 2014
O procesador de textos OpenOffice Writer en galego (30 horas)

MATRÍCULA PECHADA - Curso en rede destinado a docentes en activo que ten como obxectivo capacitar aos docentes na utilización dun procesador de textos e manexar con soltura todas as posibilidades da aplicación, así como a realización de actividades para a posta en práctica dos coñecementos adquiridos.

Ler máis
#Histórico
Galicia 06 Feb, 2014
Reclamación Comedores Escolares

ANPE solicita que a Consellería considere aos fillos dos docentes galegos, escolarizados no seu centro de traballo como escolarizados na zona de influencia do centro

Ler máis
#Histórico
Galicia 05 Feb, 2014
Auxiliares de conversa

BOE - Resolución pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2014-2015

Ler máis
#Histórico
Galicia 04 Feb, 2014
Creación e uso dos blogs educativos (30 horas)

MATRÍCULA ABERTA - A tecnoloxía xa está presente nas nosas aulas e con ela un conxunto de ferramentas con grandes posibilidades didácticas. Entre estas destacan os blogs educativos. Nesta actividade de formación introduciranse os elementos básicos dun blog así como a presentación dun bo número de posibilidades prácticas para a aula.

Ler máis
#Histórico
Galicia 03 Feb, 2014
Avaliación de diagnóstico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos de Galicia no curso 2013/14.

Ler máis
#Centros #Avaliación
Galicia 03 Feb, 2014
Currículo de Técnico en Aproveitamento e Conservación do Me

DOG - DECRETO polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural.

Ler máis
#Histórico
Galicia 31 Xan, 2014
ANPE ante o desenrolo curricular da LOMCE

ANPE esixe revisar con atención unha proposta curricular complexa, intervencionista en exceso, precipitada e pouco rigorosa, que contén numerosas contradicións, e que vai resultar difícil de trasladar aos centros docentes.

Ler máis
#Histórico
Galicia 31 Xan, 2014
Absentismo escolar

WEB - Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia

Ler máis
#Histórico
Galicia 30 Xan, 2014
Admisión de alumnos 01-2014

WEB - Anuncio do inicio do procedemento de admisión do alumnado para o curso 2014/2015

Ler máis
#Histórico
Galicia 29 Xan, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia 01-2014

WEB - Puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisional do baremo para impartir docencia de relixión católica e de relixión evanxélica

Ler máis
#Histórico
Galicia 28 Xan, 2014
ANPE esixe nun novo escrito a devolución da PAGA EXTRA

ANPE volve esixir a devolución da PAGA EXTRA do 2012 recoñecida pola Xustiza así como as do 2013 e 2014.¡Basta xa!

Ler máis
#Histórico
Galicia 27 Xan, 2014
Formación do profesorado: Axudas para asistencia

DOG - Relación de beneficiarios de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2013.

Ler máis
#Histórico
Galicia 27 Xan, 2014
Currículo de Técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e embarcacións

DOG - DECRETO 191/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións.

Ler máis
#Histórico
Galicia 24 Xan, 2014
Retribucións 2014

ORDE do 20 de xaneiro de 2014 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2014.

Ler máis
#Retribucións
Galicia 24 Xan, 2014
FP - Proxecto de Decreto currículo Salvamento e Socorrismo

WEB - Proxecto de Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de Técnico Deportivo en Salvamento e Socorrismo

Ler máis
#Histórico
Galicia 23 Xan, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia

DOG - Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo aberto polo Anuncio do 26 de setembro de 2006 para a especialidade de jazz-guitarra no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Ler máis
#Histórico
Galicia 22 Xan, 2014
Acreditación de competencias profesionais

DOG - ORDE pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

Ler máis
#Histórico
Galicia 14 Xan, 2014
CXT - Resolución provisional de Orientación e Adultos

WEB - Resolución provisional dos concursos de traslados específicos para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos CEIP e prazas nos centros de Adultos

Ler máis
#Histórico
Galicia 14 Xan, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia

WEB - Listaxe de persoal interino/substituto do corpo de mestres para a adxudicación de destinos provisionais para o curso 2014/2015

Ler máis
#Histórico
Galicia 14 Xan, 2014
2014 - Táboa de Pensións

Taboa elaborada segundo o Real Decreto 1043/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas para el año 2014

Ler máis
#Retribucións
Galicia 13 Xan, 2014
Axudas curso de inmersión en lingua inglesa

BOE - Convócanse axudas para participar en cursos de inmersión en lingua inglesa organizados pola UIMP, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Ensinanza Secundaria e Maestros.

Ler máis
#Histórico
Galicia 13 Xan, 2014
Convocatoria proxectos de fomento de uso do galego

DOG - ORDE pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego nos centros públicos para o curso escolar 2013/14.

Ler máis
#Histórico
Galicia 13 Xan, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia

ESCRITO - Petición de aboamento das vacacións para aqueles substitutos que traballaran 5 meses e medio.

Ler máis
#Histórico
Galicia 09 Xan, 2014
Inspección Educativa

DOG - Plan xeral da inspección educativa do curso 2013/14.

Ler máis
#Histórico
Galicia 02 Xan, 2014
Interin@s e Substitut@s - Galicia

DOG - ANUNCIO do 20 de decembro de 2013,polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais en diversas especialidades abertas polo Anuncio do 30 de setembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 17 de outubro).

Ler máis
#Histórico
| 50 | 51 | 52 | 53 |
Volver