Resultado da búsqueda.

Volver

Galicia 15 Xun, 2018
Cambio denominación do CPI de Panxón

DOG - Nova denominación: Centro Público Integrado (CPI) Arquitecto Palacios.

Ler máis
#Centros #Nomeamentos
Galicia 15 Xun, 2018
Cambio denominación do CEIP de Cervo número 1

DOG - Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Península da Paz.

Ler máis
#Centros #Nomeamentos
Galicia 23 Mar, 2018
OPOSICIÓNS 2017_ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se estiman 2 recursos de alzada

OPOSICIÓNS 2017_ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se estiman 2 recursos de alzada

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos
Galicia 31 Xan, 2018
OPOSICIÓNS 2017_ Recursos de alzada estimados

DOG_ORDE do 23 de xaneiro de 2018 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos
Galicia 02 Xan, 2018
OPOSICIÓNS 2017 - Recurso de alzada estimado

ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos
Galicia 27 Nov, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira

27/11/2017  |  BOE - Corrección de erros da Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e OU da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos
Galicia 24 Nov, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira

24/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1141/2017, do 14 de novembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O. U, noméanse funcionarios de carreira, dos Corpos de Profesores de ENSINO SECUNDARIO e PROFESORES TÉCNICOS de Formación Profesional.

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos
Galicia 13 Nov, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira

13/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O.U, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do CORPO DE MESTRES aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos #Mestr@s
Galicia 13 Nov, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira

3/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1091/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O.U, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do CORPO DE INSPECTORES de Educación, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos #Inspectores
Volver