Resultado da búsqueda.

Volver

OPOSICIONS 2019 - nomeamentos funcionarios de carreira
Galicia 10 Ago, 2021
img_0268

BOE -  1 mes para recurso de reposición   

Oposicións Nomeamentos
OPOSICIÓNS 2017_ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se estiman 2 recursos de alzada
Galicia 23 Mar, 2018
oposicio-ns

OPOSICIÓNS 2017_ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se estiman 2 recursos de alzada

Oposicións Nomeamentos
OPOSICIÓNS 2017_ Recursos de alzada estimados
Galicia 31 Xan, 2018
oposicio-ns

DOG_ORDE do 23 de xaneiro de 2018 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Oposicións Nomeamentos
OPOSICIÓNS 2017 - Recurso de alzada estimado
Galicia 02 Xan, 2018
oposicio-ns

ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Oposicións Nomeamentos
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira
Galicia 27 Nov, 2017
opos

27/11/2017  |  BOE - Corrección de erros da Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e OU da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Oposicións Nomeamentos
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira
Galicia 24 Nov, 2017
opos

24/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1141/2017, do 14 de novembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O. U, noméanse funcionarios de carreira, dos Corpos de Profesores de ENSINO SECUNDARIO e PROFESORES TÉCNICOS de Formación Profesional.

Oposicións Nomeamentos
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira
Galicia 13 Nov, 2017
opos

13/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O.U, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do CORPO DE MESTRES aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Oposicións Nomeamentos Mestr@s
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira
Galicia 13 Nov, 2017
opos

3/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1091/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O.U, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do CORPO DE INSPECTORES de Educación, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Oposicións Nomeamentos Inspectores
Volver