Resultado da búsqueda.

Volver

Ampliación de materias de libre configuración autonómica para ESO e bacharelato
Galicia 30 Ago, 2018
centros

DOG - Sociedade Inclusiva e Coeducación para o Século XXI

Centros Curriculo
Currículos dos niveis básicos A1,e A2, intermedios B1e B2 e avanzados C1 e C2
Galicia 13 Ago, 2018
internacional

DOG - DECRETO 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establecen os currículos

Ensinanzas de Idiomas Curriculo
Currículo de Técnico Superior en Promoción de Igualdade de Xénero
Galicia 13 Ago, 2018
fp

DOG - DECRETO 80/2018, do 21 de xuño e corrección de erros

Formación Profesional Curriculo
Instrucións para o desenvolvemento, no curso 2018/19, do currículo de ESO e Bacharelato
Galicia 22 Mai, 2018
centros

DOG - RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Normativa educativa Curriculo
Regulación da Educación Básica para as persoas ADULTAS e se establece o seu CURRÍCULO
Galicia 12 Abr, 2018
centros

ORDE do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo

Normativa educativa Curriculo
Currículo de técnico superior en Hípica
Galicia 11 Dec, 2017
fp

11/12/2017  |  DOG - DECRETO 121/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico Deportivo en Judo e Defensa Persoal
Galicia 04 Dec, 2017
fp

04/12/2017  |  WEB - DECRETO 120/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico Deportivo Superior de Baloncesto
Galicia 27 Nov, 2017
fp

27/11/2017  |  DOG - DECRETO 118/2017, do 5 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Baloncesto.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico deportivo en Piragüismo de augas bravas e outros
Galicia 20 Nov, 2017
fp

20/11/2017  |  DOG - DECRETO 109/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Piragüismo de Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas e técnico deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico deportivo en Baloncesto
Galicia 13 Nov, 2017
fp

13/11/2017  |  DOG - DECRETO 106/2017, do 28 de setembro, polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Baloncesto, e se modifican o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto 73/2013, do 18 de abril, e o Decreto 64/2015, do 16 de abril.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística
Galicia 24 Out, 2017
fp

DOG_Currículo de Técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistaría Artística.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas
Galicia 17 Out, 2017
fp

17/10/2017  |  DOG - DECRETO 101/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía
Galicia 16 Out, 2017
fp

16/10/2017  |  DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 92/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura aplicada ao Espectáculo
Galicia 10 Out, 2017
fp

10/10/2017  |  DOG - DECRETO 94/2017, do 7 de setembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.

Formación Profesional Curriculo
Currículo de Técnico Deportivo Superior de Atletismo
Galicia 14 Ago, 2017
historico

DOG - DECRETO 80/2017, do 15 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo.

Formación Profesional Curriculo
Currículos de títulos profesionais básicos
Galicia 14 Ago, 2017
historico

DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos.

Formación Profesional Curriculo
Título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción.
Galicia 31 Xul, 2017
historico

DOG - DECRETO 69/2017, do 24 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción.

Formación Profesional Curriculo
Volver