Resumo Mesa Sectorial - anteproxecto Decreto de PRIMARIA


27 Abr, 2022

WEB - RESUMO  COMPLETO do tratado na Mesa Sectorial Anteproxecto do Decreto de Educación Primaria

Extracto de ROGOS e PREGUNTAS:

  • ANPE Galicia pregunta cando vai a pasar pola Mesa a Orde do Calendario Escolar. A Administración resposta que é inminente.
  • ANPE Galicia demanda coñecer como está a situación dos novos ROC. Os ROC están moi avanzados e a pretensión da Consellería é traelos este curso (aínda que non serían de aplicación para o vindeiro curso). De todos os xeitos a prioridade agora mesmo son os currículos.
  • ANPE pregunta sobre os prazos extraordinarios de matrícula nos ciclos formativos en relación ao adianto da publicación da resolución definitiva do CADP. Ao non haber exames de setembro o procedemento de matrícula adiantarase tamén xa que despois de coñecer as notas finais (a finais do mes de xuño) poderán iniciarse os trámites.
  • ANPE demanda a restitución dos gastos por asistencia a actividades de formación.
  • ANPE pregunta sobre as convocatorias que están pendentes de negociar: asesorías, etc. Irán pasando pola Mesa Sectorial.
  • ANPE pregunta sobre a situación do protocolo e a figura do coordinador contra o Acoso e Violencia Escolar que debe estar en funcionamento o curso que ven segundo recolle a Lei de Protección da infancia. A Administración xa está traballando para contemplar esta figura.

20/04/2022 - Convocatoria de Mesa Sectorial: Anteproxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, que será tratado na  Mesa sectorial docente non universitaria.

>>> Calquera ACHEGA será benvida ao noso correo electrónico galicia@anpe.es

ANPE critica unha vez máis o proceder desta consellería na achega de documentación para tratar nas mesas de negociación: primeiro prensa e despois os representantes do profesorado.