Resultado da búsqueda.

Volver

OPOSICIÓN 2017 - Publicación de aprobad@s
ANPE-Galicia 23 Ago, 2017
oposicio-ns

DOG - ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procesos selectivos convocados pola Orde do 7 de abril de 2017.

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS 2017 - Importante
ANPE-Galicia 21 Xul, 2017
historico

ANPE informa: Opositores que figuren na lista de suspensos como "retirado/a" e cumpriran co requisito da orde de convocatoria, poden presentar unha reclamación perante a Consellería.

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS 2016 - Aptos na fase de prácticas
ANPE-Galicia 13 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril).

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS - Distribución dos aspirantes entre os tribunais
ANPE-Galicia 22 Xun, 2017
historico

WEB - Distribución dos opositores por tribunais: primaria e secundaria

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS - Opositores que deben realizar a proba de lingua galega
ANPE-Galicia 15 Xun, 2017
historico

WEB - Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS - Opositores que deben realizar a proba de lingua castelá
ANPE-Galicia 15 Xun, 2017
historico

WEB - Listaxe de persoas opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua castelá.

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS 2017 - Baleares e Andalucia
ANPE-Galicia 29 Mar, 2017
historico

BOJA - Orden de 16 de marzo de 2017, pola que se efectúa convocatoria de procedemento selectivo para acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. BOIB - Resolución da Directora Xeral de Persoal Docente do 17 de marzo de 2017, pola que se convocan probas selectivas de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades nos diferentes corpos docentes

Oposicións
Onde hai oposicións no 2017?
ANPE-Galicia 10 Feb, 2017
historico

Consulta o mapa virtual para coñecer as posibilidades de cada autonomía. Recopilación de información de ANPE

Oposicións Documentos de Interese
OPOSICIÓNS . 2016
ANPE-Galicia 14 Set, 2016
historico

DOG - ORDE do 2 de setembro de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de PTFP e procedemento de adquisición de novas especialidades.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Nomeamento Corpo de Inspectores como Funcionarios de ca
ANPE-Galicia 03 Ago, 2016
historico

BOE - Orden ECD/1327/2016,pola que á proposta da Consellería de Cultura,Educación e O.U,noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo de 2015.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Aptos na fase de Prácticas
ANPE-Galicia 06 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo).

Oposicións
OPOSICIÓNS 2016 07
ANPE-Galicia 04 Xul, 2016
historico

Anexos de alegación de méritos para fase de concurso(so para cubrir en caso de aprobar a primeira proba)

Oposicións
OPOSICIONS 2016 04
ANPE-Galicia 28 Abr, 2016
historico

ANPE solicita TRIBUNAIS en todas as provincias e de todas as especialidades

Oposicións
OPOSICIÓNS 2016 03
ANPE-Galicia 07 Mar, 2016
historico

DOG - DECRETO 21/2016, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Oposicións
OPOSICIONS - ANPE denuncia o proceder da Consellería no anuncio das espe
ANPE-Galicia 29 Out, 2015
historico

Sen paso pola Mesa Sectorial, o Conselleiro anuncia as especialidades par a convocatoria deste ano.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2013: Nomeamento doutros funcionarios de carreira
ANPE-Galicia 25 Set, 2015
historico

BOE - Orden ECD/1939/2015,pola que, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2013.

Oposicións
OPOSICIÓNS - Corpos de Catedráticos de Música e Artes Esc&e
ANPE-Galicia 28 Ago, 2015
historico

BOE - Orden ECD/1752/2015 pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Oposicións
OPOSICIÓNS - Corpos de Música e Artes Escénicas
ANPE-Galicia 28 Ago, 2015
historico

BOE - Orden ECD/1753/2015, pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de ensinanzas de música e danza.

Oposicións
Oposicións 2015: Nomeamento en Practicas
ANPE-Galicia 21 Ago, 2015
historico

ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se NOMEAN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Relación de aprobados
ANPE-Galicia 20 Ago, 2015
historico

DOG - ORDE do 28 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición de mestres e adquisición de novas especialidades.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Corrección de erros
ANPE-Galicia 02 Xul, 2015
historico

DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo.

Oposicións
OPOSICIÓNS: Colgados XA Criterios de AVALIACIÓN
ANPE-Galicia 19 Xun, 2015
historico

@s opositor@s deben acceder a esta información a través de www.edu.xunta.es/oposicions elexir CONSULTAS PÚBLICAS e SELECCIONAR o tribunal e especialidade correspondente

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Distribución por Tribunais
ANPE-Galicia 11 Xun, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidas/os aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo inspectores de Educación e de mestres e adquisición de novas especialidades

Oposicións
OPOSICIÓNS: Listaxes Definitivos de Admitidos/Excluidos
ANPE-Galicia 11 Xun, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Opositores para proba de galego
ANPE-Galicia 10 Xun, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais e a lista definitiva de aspirantes para realizar a proba de galego

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Composición dos Tribunais
ANPE-Galicia 01 Xun, 2015
historico

DOG - RESOLUCIÓN pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Data, hora e lugar da proba de lingua galega
ANPE-Galicia 25 Mai, 2015
historico

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015
ANPE-Galicia 21 Mai, 2015
historico

ANPE solicita á Consellería nomeamento de tribunais en todas as provincias

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Listas provisorias de admitidos e excluidos
ANPE-Galicia 18 Mai, 2015
historico

DOG - Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e do procedemento de adquisición de novas especialidades.

Oposicións
| 3 | 4 | 5 | 6 |
Volver