Resultado da búsqueda.

Volver

GALICIA - Proxecto de Orde de OPOSICIÓN 2018
Galicia 31 Xan, 2018
opos

ORDE do .... de febreiro de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia

Oposicións Mesas de negociación
OPOSICIÓNS 2017_ Recursos de alzada estimados
Galicia 31 Xan, 2018
oposicio-ns

DOG_ORDE do 23 de xaneiro de 2018 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos de ingreso e acceso da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Oposicións Nomeamentos
O Presidente da Xunta de Galicia vén de anunciar a convocatoria de 1.919 prazas na OPE 2018
Galicia 25 Xan, 2018
emprego-publico

O  Presidente da Xunta de Galicia  vén de anunciar en rolda de prensa, a convocatoria de 1.919 prazas para as oposicións 2018

Oposicións Novas
ANPE esixe ao Ministerio que constitúa un grupo de traballo para a elaboración dos temarios
Galicia 19 Xan, 2018
oposicio-ns

ANPE esixe ao Ministerio que constitúa un grupo de traballo para a elaboración dos temarios e outro grupo en paralelo para traballar sobre as bases dun novo sistema de acceso.

Acción sindical Oposicións
OPOSICIÓNS 2017 - Recurso de alzada estimado
Galicia 02 Xan, 2018
oposicio-ns

ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se modifica a Orde do 28 de xullo de 2017 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procedementos selectivos, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Oposicións Nomeamentos
Aprobada la Oferta de Empleo Público 2018 en Castilla La Mancha.
ANPE-Galicia 22 Dec, 2017

Acuerdo de 19/12/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018  

Oposicións Acción sindical
La Conferencia Sectorial de Educación acuerda modificar la normativa de oposiciones
ANPE-Galicia 22 Dec, 2017

ANPE. Informa. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, presidió la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el 21 de Diciembre, en la que estudió la modificación del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Oposicións Acordos Acción sindical
OPOSICIÓN 2018_Novas dende o MECD
Galicia 30 Nov, 2017
oposici-ns

30/11/2017  |  IMPORTANTE SOBRE OPOSICIÓN: (Novas dende a Mesa de Negociación ESTATAL) Probas Eliminatorias, temario actual ata 2020 e unha "bola" máis no sorteo dos temas.

Mesas de negociación Oposicións
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira
Galicia 27 Nov, 2017
opos

27/11/2017  |  BOE - Corrección de erros da Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e OU da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Oposicións Nomeamentos
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira
Galicia 24 Nov, 2017
opos

24/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1141/2017, do 14 de novembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O. U, noméanse funcionarios de carreira, dos Corpos de Profesores de ENSINO SECUNDARIO e PROFESORES TÉCNICOS de Formación Profesional.

Oposicións Nomeamentos
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira
Galicia 13 Nov, 2017
opos

13/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O.U, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do CORPO DE MESTRES aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Oposicións Nomeamentos Mestr@s
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira
Galicia 13 Nov, 2017
opos

3/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1091/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O.U, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do CORPO DE INSPECTORES de Educación, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Oposicións Nomeamentos Inspectores
OPOSICIÓNS - 2018
Galicia 27 Out, 2017
emprego-publico

27/10/2017  |  WEB - O Conselleiro de Educación acaba de anunciar no Parlamento de Galicia a convocatoria de oposicións

Oposicións
OPOSICIÓN 2017 - Publicación de aprobad@s
Galicia 23 Ago, 2017
oposicio-ns

DOG - ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procesos selectivos convocados pola Orde do 7 de abril de 2017.

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS 2017 - Importante
Galicia 21 Xul, 2017
historico

ANPE informa: Opositores que figuren na lista de suspensos como "retirado/a" e cumpriran co requisito da orde de convocatoria, poden presentar unha reclamación perante a Consellería.

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS 2016 - Aptos na fase de prácticas
Galicia 13 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril).

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS - Distribución dos aspirantes entre os tribunais
Galicia 22 Xun, 2017
historico

WEB - Distribución dos opositores por tribunais: primaria e secundaria

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS - Opositores que deben realizar a proba de lingua galega
Galicia 15 Xun, 2017
historico

WEB - Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS - Opositores que deben realizar a proba de lingua castelá
Galicia 15 Xun, 2017
historico

WEB - Listaxe de persoas opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua castelá.

Oposicións Novas
OPOSICIÓNS 2017 - Baleares e Andalucia
Galicia 29 Mar, 2017
historico

BOJA - Orden de 16 de marzo de 2017, pola que se efectúa convocatoria de procedemento selectivo para acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. BOIB - Resolución da Directora Xeral de Persoal Docente do 17 de marzo de 2017, pola que se convocan probas selectivas de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades nos diferentes corpos docentes

Oposicións
Onde hai oposicións no 2017?
Galicia 10 Feb, 2017
historico

Consulta o mapa virtual para coñecer as posibilidades de cada autonomía. Recopilación de información de ANPE

Oposicións Documentos de Interese
OPOSICIÓNS . 2016
Galicia 14 Set, 2016
historico

DOG - ORDE do 2 de setembro de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de PTFP e procedemento de adquisición de novas especialidades.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Nomeamento Corpo de Inspectores como Funcionarios de ca
Galicia 03 Ago, 2016
historico

BOE - Orden ECD/1327/2016,pola que á proposta da Consellería de Cultura,Educación e O.U,noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo de 2015.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2015 - Aptos na fase de Prácticas
Galicia 06 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo).

Oposicións
OPOSICIÓNS 2016 07
Galicia 04 Xul, 2016
historico

Anexos de alegación de méritos para fase de concurso(so para cubrir en caso de aprobar a primeira proba)

Oposicións
OPOSICIONS 2016 04
Galicia 28 Abr, 2016
historico

ANPE solicita TRIBUNAIS en todas as provincias e de todas as especialidades

Oposicións
OPOSICIÓNS 2016 03
Galicia 07 Mar, 2016
historico

DOG - DECRETO 21/2016, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Oposicións
OPOSICIONS - ANPE denuncia o proceder da Consellería no anuncio das espe
Galicia 29 Out, 2015
historico

Sen paso pola Mesa Sectorial, o Conselleiro anuncia as especialidades par a convocatoria deste ano.

Oposicións
OPOSICIÓNS 2013: Nomeamento doutros funcionarios de carreira
Galicia 25 Set, 2015
historico

BOE - Orden ECD/1939/2015,pola que, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2013.

Oposicións
OPOSICIÓNS - Corpos de Catedráticos de Música e Artes Esc&e
Galicia 28 Ago, 2015
historico

BOE - Orden ECD/1752/2015 pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Oposicións
| 3 | 4 | 5 | 6 |
Volver