Resultado da búsqueda.

Volver

Galicia 28 Ago, 2015
OPOSICIÓNS - Corpos de Catedráticos de Música e Artes Esc&e

BOE - Orden ECD/1752/2015 pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 28 Ago, 2015
OPOSICIÓNS - Corpos de Música e Artes Escénicas

BOE - Orden ECD/1753/2015, pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de ensinanzas de música e danza.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 21 Ago, 2015
Oposicións 2015: Nomeamento en Practicas

ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se NOMEAN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Ler máis
#Oposicións
Galicia 20 Ago, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Relación de aprobados

DOG - ORDE do 28 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición de mestres e adquisición de novas especialidades.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 02 Xul, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Corrección de erros

DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 19 Xun, 2015
OPOSICIÓNS: Colgados XA Criterios de AVALIACIÓN

@s opositor@s deben acceder a esta información a través de www.edu.xunta.es/oposicions elexir CONSULTAS PÚBLICAS e SELECCIONAR o tribunal e especialidade correspondente

Ler máis
#Oposicións
Galicia 11 Xun, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Distribución por Tribunais

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidas/os aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo inspectores de Educación e de mestres e adquisición de novas especialidades

Ler máis
#Oposicións
Galicia 11 Xun, 2015
OPOSICIÓNS: Listaxes Definitivos de Admitidos/Excluidos

DOG - RESOLUCIÓN pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades

Ler máis
#Oposicións
Galicia 10 Xun, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Opositores para proba de galego

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais e a lista definitiva de aspirantes para realizar a proba de galego

Ler máis
#Oposicións
Galicia 01 Xun, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Composición dos Tribunais

DOG - RESOLUCIÓN pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 25 Mai, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Data, hora e lugar da proba de lingua galega

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 21 Mai, 2015
OPOSICIÓNS 2015

ANPE solicita á Consellería nomeamento de tribunais en todas as provincias

Ler máis
#Oposicións
Galicia 18 Mai, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Listas provisorias de admitidos e excluidos

DOG - Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e do procedemento de adquisición de novas especialidades.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 10 Feb, 2015
Mesa Sectorial: Oposicións e outras ordes

Mesa Sectorial: Desglose de prazas, Orde de Oposición, Orden Complem. Director e Dirección, Prazas Convenio e Equipos Orient. Específicos.

Ler máis
#Acción sindical #Mesa sectorial #Oposicións
Galicia 16 Dec, 2014
OPOSICIONS: ANPE denuncia outra falla de respeto desta Consellería

NP - O Conselleiro ven de anunciar nunha xornada da Inspección Educativa a convocatoria de oposicións a este corpo

Ler máis
#Oposicións
Galicia 12 Set, 2014
OPOSICIONS 2014 - Nomeamento Funcionarios en prácticas

DOG - ORDE do 4 de setembro de 2014 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de secundaria en Galicia.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 22 Ago, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Aprobados

DOG - ORDE pola que se fai pública a relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014

Ler máis
#Oposicións
Galicia 07 Ago, 2014
OPOSICIÓNS 2013: Nomeamento funcionarios de carreira

BOE - Orden pola que se nomean funcionarios de carrera do Corpo de Inspectores de Educación e do corpo de mestres, aos seleccionados nos procedementos selectivos convocados de 2013

Ler máis
#Oposicións
Galicia 17 Xul, 2014
OPOSICIONS 2014

WEB - Solicitude de destinos para a realización das prácticas por parte dos opositores aprobados no concurso-oposición

Ler máis
#Oposicións
Galicia 30 Xun, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Corrección de erros

DOG - Faise pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 12 Xun, 2014
OPOSICIONS 2014 - Listas definitivas, distribución por tribunais,datas e

DOG - Listas definitivas de admitidos e distribución nos diferentes tribunais.Datas e lugares de presentación e primeira proba.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 09 Xun, 2014
OPOSICIÓNS 2014: Presentación e Primeira Proba

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as datas, as horas e os lugares en que se farán a presentación dos aspirantes e a primeira parte da proba.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 03 Xun, 2014
OPOSICIONS 2014 - Tribunais

DOG - RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e a facer pública a composición dos tribunais

Ler máis
#Oposicións
Galicia 27 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2013: Fase de Prácticas

DOG - Orde pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 26 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Tribunal proba de lingua galega

DOG - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 26 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Data, hora e lugar da proba de galego

DOG - Data,hora e lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 14 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014: Listaxe de admitidos

DOG - Publicada a listaxe provisional de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario

Ler máis
#Oposicións
Galicia 14 Mai, 2014
OPOSICIÓNS 2014 - Proba de galego

WEB - Publicación da data, hora e lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos

Ler máis
#Oposicións
Galicia 07 Mai, 2014
Sorteo dos Tribunais de Oposicións 2014

Esta mañá sorteáronse os vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos 2014

Ler máis
#Oposicións
Galicia 26 Mar, 2014
OPOSICIÓNS2014 - Convocatoria

DOG - ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis
#Oposicións
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Volver