Resultado da búsqueda.

Volver

Galicia 27 Nov, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira

27/11/2017  |  BOE - Corrección de erros da Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e OU da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Mestres aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos
Galicia 24 Nov, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira

24/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1141/2017, do 14 de novembro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O. U, noméanse funcionarios de carreira, dos Corpos de Profesores de ENSINO SECUNDARIO e PROFESORES TÉCNICOS de Formación Profesional.

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos
Galicia 13 Nov, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira

13/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1092/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O.U, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do CORPO DE MESTRES aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos #Mestr@s
Galicia 13 Nov, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Nomeamento Funcionarios de Carreira

3/11/2017  |  BOE - Orde ECD/1091/2017, do 30 de outubro, pola que, a proposta da Consellería de Cultura, Educación e O.U, da Comunidade Autónoma de Galicia, noméanse funcionarios de carreira do CORPO DE INSPECTORES de Educación, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orde do 4 de abril de 2016.

Ler máis
#Oposicións #Nomeamentos #Inspectores
Galicia 27 Out, 2017
OPOSICIÓNS - 2018

27/10/2017  |  WEB - O Conselleiro de Educación acaba de anunciar no Parlamento de Galicia a convocatoria de oposicións

Ler máis
#Oposicións
Galicia 23 Ago, 2017
OPOSICIÓN 2017 - Publicación de aprobad@s

DOG - ORDE pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición nos procesos selectivos convocados pola Orde do 7 de abril de 2017.

Ler máis
#Oposicións #Novas
Galicia 21 Xul, 2017
OPOSICIÓNS 2017 - Importante

ANPE informa: Opositores que figuren na lista de suspensos como "retirado/a" e cumpriran co requisito da orde de convocatoria, poden presentar unha reclamación perante a Consellería.

Ler máis
#Oposicións #Novas
Galicia 13 Xul, 2017
OPOSICIÓNS 2016 - Aptos na fase de prácticas

DOG - ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril).

Ler máis
#Oposicións #Novas
Galicia 22 Xun, 2017
OPOSICIÓNS - Distribución dos aspirantes entre os tribunais

WEB - Distribución dos opositores por tribunais: primaria e secundaria

Ler máis
#Oposicións #Novas
Galicia 15 Xun, 2017
OPOSICIÓNS - Opositores que deben realizar a proba de lingua galega

WEB - Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega

Ler máis
#Oposicións #Novas
Galicia 15 Xun, 2017
OPOSICIÓNS - Opositores que deben realizar a proba de lingua castelá

WEB - Listaxe de persoas opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua castelá.

Ler máis
#Oposicións #Novas
Galicia 29 Mar, 2017
OPOSICIÓNS 2017 - Baleares e Andalucia

BOJA - Orden de 16 de marzo de 2017, pola que se efectúa convocatoria de procedemento selectivo para acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas. BOIB - Resolución da Directora Xeral de Persoal Docente do 17 de marzo de 2017, pola que se convocan probas selectivas de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades nos diferentes corpos docentes

Ler máis
#Oposicións
Galicia 10 Feb, 2017
Onde hai oposicións no 2017?

Consulta o mapa virtual para coñecer as posibilidades de cada autonomía. Recopilación de información de ANPE

Ler máis
#Oposicións #Documentos de Interese
Galicia 14 Set, 2016
OPOSICIÓNS . 2016

DOG - ORDE do 2 de setembro de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de PTFP e procedemento de adquisición de novas especialidades.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 03 Ago, 2016
OPOSICIÓNS 2015 - Nomeamento Corpo de Inspectores como Funcionarios de ca

BOE - Orden ECD/1327/2016,pola que á proposta da Consellería de Cultura,Educación e O.U,noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo de 2015.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 06 Xul, 2016
OPOSICIÓNS 2015 - Aptos na fase de Prácticas

DOG - ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo).

Ler máis
#Oposicións
Galicia 04 Xul, 2016
OPOSICIÓNS 2016 07

Anexos de alegación de méritos para fase de concurso(so para cubrir en caso de aprobar a primeira proba)

Ler máis
#Oposicións
Galicia 28 Abr, 2016
OPOSICIONS 2016 04

ANPE solicita TRIBUNAIS en todas as provincias e de todas as especialidades

Ler máis
#Oposicións
Galicia 07 Mar, 2016
OPOSICIÓNS 2016 03

DOG - DECRETO 21/2016, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 29 Out, 2015
OPOSICIONS - ANPE denuncia o proceder da Consellería no anuncio das espe

Sen paso pola Mesa Sectorial, o Conselleiro anuncia as especialidades par a convocatoria deste ano.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 25 Set, 2015
OPOSICIÓNS 2013: Nomeamento doutros funcionarios de carreira

BOE - Orden ECD/1939/2015,pola que, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2013.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 28 Ago, 2015
OPOSICIÓNS - Corpos de Catedráticos de Música e Artes Esc&e

BOE - Orden ECD/1752/2015 pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 28 Ago, 2015
OPOSICIÓNS - Corpos de Música e Artes Escénicas

BOE - Orden ECD/1753/2015, pola que se aproban os TEMARIOS que han de rexir nos procedementos de ingreso, acceso e adquisición de novas especialidades no Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de ensinanzas de música e danza.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 21 Ago, 2015
Oposicións 2015: Nomeamento en Practicas

ORDE do 29 de xullo de 2015 pola que se NOMEAN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Ler máis
#Oposicións
Galicia 20 Ago, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Relación de aprobados

DOG - ORDE do 28 de xullo de 2015 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición de mestres e adquisición de novas especialidades.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 02 Xul, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Corrección de erros

DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo.

Ler máis
#Oposicións
Galicia 19 Xun, 2015
OPOSICIÓNS: Colgados XA Criterios de AVALIACIÓN

@s opositor@s deben acceder a esta información a través de www.edu.xunta.es/oposicions elexir CONSULTAS PÚBLICAS e SELECCIONAR o tribunal e especialidade correspondente

Ler máis
#Oposicións
Galicia 11 Xun, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Distribución por Tribunais

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidas/os aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo inspectores de Educación e de mestres e adquisición de novas especialidades

Ler máis
#Oposicións
Galicia 11 Xun, 2015
OPOSICIÓNS: Listaxes Definitivos de Admitidos/Excluidos

DOG - RESOLUCIÓN pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades

Ler máis
#Oposicións
Galicia 10 Xun, 2015
OPOSICIÓNS 2015 - Opositores para proba de galego

DOG - RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais e a lista definitiva de aspirantes para realizar a proba de galego

Ler máis
#Oposicións
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Volver