Resultado da búsqueda.

Volver

ANPE ante as Eleccións Galegas
Galicia 20 Ago, 2016
historico

ANPE pide aos partidos políticos na elaboración dos programas electorais claridade nas súas propostas educativas para que o profesorado galego recupere os dereitos sociais, laborais e económicos perdidos

Histórico
FP - Instrucións ciclos formativos
Galicia 18 Ago, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos no curso 2016/17.

Histórico
CELGA - Probas
Galicia 18 Ago, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016

Histórico
CADP Mestres - Adxudicación Definitiva
Galicia 17 Ago, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/17 ao persoal do corpo de mestres.

Histórico
OPOSICIÓNS 2015 - Nomeamento Corpo de Inspectores como Funcionarios de ca
Galicia 03 Ago, 2016
historico

BOE - Orden ECD/1327/2016,pola que á proposta da Consellería de Cultura,Educación e O.U,noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo de 2015.

Oposicións
Creación do CRA de Caldas de Reis
Galicia 01 Ago, 2016
historico

DOG - ORDE do 8 de xullo de 2016 pola que se constitúe o Colexio Rural Agrupado de Caldas de Reis da provincia de Pontevedra.

Histórico
PAGA EXTRA: Reclamación 2013, 2014, 2015
Galicia 28 Xul, 2016
historico

ANPE SOLICITA que nos orzamentos de Galicia de 2017, contemplen a devolución de todas as cantidades retraídas e retorno o cobro do 100% das pagas extraordinarias con caracter inmediato

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Gandería e Asistencia en
Galicia 26 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 87/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal.

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Hixiene Bucodental
Galicia 22 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 86/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Hixiene Bucodental.

Histórico
Seccións Bilingües
Galicia 20 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo e na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.

Histórico
Seccións Bilingües - Conservatorios
Galicia 19 Xul, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües de lingua inglesa en conservatorios profesionais de música de Galicia.

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Anatomía Patolóxica
Galicia 18 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 83/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico.

Histórico
Plan anual de formación do profesorado 16_17
Galicia 18 Xul, 2016
historico

WEB - Oferta de actividades de formación así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.

Histórico
Catálogo de postos de traballo 2016
Galicia 15 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Centros Planillas Persoal Mestr@s
Currículo de Técnico Superior en Mediación Comunicativa
Galicia 15 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 82/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mediación Comunicativa.

Histórico
PIALE - Resolución definitiva
Galicia 15 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2016.

Histórico
CADP Mestres - Listaxe de interinos e substitutos
Galicia 14 Xul, 2016
historico

WEB - Listaxe do profesorado interino e substituto de educación infantil e primaria para o vindeiro curso 2016/2017

Histórico
CADP - Mestres
Galicia 13 Xul, 2016
historico

WEB - Listaxe das vacantes provisionais do corpo de mestres para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso 2016/2017

Histórico
CRA de Boqueixón - Vedra
Galicia 12 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio rural agrupado de Boqueixón-Vedra.

Histórico
IES de Culleredo (07-2016)
Galicia 12 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 14 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Culleredo, no concello de Culleredo.

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Radioterapia e Dosimetría
Galicia 11 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 79/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Radioterapia e Dosimetría.

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Laboratorio Clínico e Biom
Galicia 08 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 77/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico.

Histórico
Competencias en Idiomas do profesorado
Galicia 07 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos.

Histórico
OPOSICIÓNS 2015 - Aptos na fase de Prácticas
Galicia 06 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo).

Oposicións
Ensinanzas deportivas (07/2016)
Galicia 06 Xul, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/17.

Histórico
CADP - Secundaria
Galicia 06 Xul, 2016
historico

WEB - Relación de persoal interino e substituto de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial , por especialidades e orde de adxudicación de prazas.

Histórico
Nomeamento de postos de directores dos CIFP
Galicia 06 Xul, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.

Histórico
OPOSICIÓNS 2016 07
Galicia 04 Xul, 2016
historico

Anexos de alegación de méritos para fase de concurso(so para cubrir en caso de aprobar a primeira proba)

Oposicións
Currículo de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico e
Galicia 04 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 75/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear.

Histórico
| 82 | 83 | 84 | 85 |
Volver