Resultado da búsqueda.

Volver

IES de Culleredo (07-2016)
Galicia 12 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 14 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do instituto de educación secundaria de Culleredo, no concello de Culleredo.

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Radioterapia e Dosimetría
Galicia 11 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 79/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Radioterapia e Dosimetría.

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Laboratorio Clínico e Biom
Galicia 08 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 77/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico.

Histórico
Competencias en Idiomas do profesorado
Galicia 07 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos.

Histórico
OPOSICIÓNS 2015 - Aptos na fase de Prácticas
Galicia 06 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 22 de xuño de 2016 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo).

Oposicións
Ensinanzas deportivas (07/2016)
Galicia 06 Xul, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/17.

Histórico
CADP - Secundaria
Galicia 06 Xul, 2016
historico

WEB - Relación de persoal interino e substituto de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial , por especialidades e orde de adxudicación de prazas.

Histórico
Nomeamento de postos de directores dos CIFP
Galicia 06 Xul, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e directoras da Rede de centros integrados de formación profesional de Galicia.

Histórico
OPOSICIÓNS 2016 07
Galicia 04 Xul, 2016
historico

Anexos de alegación de méritos para fase de concurso(so para cubrir en caso de aprobar a primeira proba)

Oposicións
Currículo de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico e
Galicia 04 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 75/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear.

Histórico
CELGA - Cursos preparatorios
Galicia 16 Xun, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2016, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4.

Histórico
Calendario Escolar curso 2016_17
Galicia 15 Xun, 2016
historico

DOG - ORDE do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Histórico
Adscripción Funcional nos centros de primaria
Galicia 14 Xun, 2016
historico

ANPE pide a Subdirección Xeral de RRHH que envíe instruccións claras aos centros educativos.

Histórico
Currículo de Técnico en Operacións de Laboratorio
Galicia 13 Xun, 2016
historico

DOG - DECRETO 63/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio.

Histórico
Admisión de alumnos - Ensinanzas profesionais de artes plásticas e
Galicia 13 Xun, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 31 de maio 2016,pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2016/17.

Histórico
Información Xeral de Admisión - Curso 2016/17
Galicia 09 Xun, 2016
historico

WEB - Borrador da normativa reguladora do proceso de admisión

Histórico
ANPE pide na Mesa Sectorial : adiantar as datas da avaliación de secundar
Galicia 07 Xun, 2016
historico

ANPE pide adiantar as datas de avaliación en secundaria aos días 21 e 22 e que non se aplique a orde de avaliación de primaria neste curso.

Acción sindical Mesas de negociación
Currículo de Técnico Superior en Deseño e Edición de
Galicia 06 Xun, 2016
historico

DOG - DECRETO 58/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia.

Histórico
Proxectos de fomento do uso do galego (06/2016)
Galicia 03 Xun, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden as axudas aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia.

Histórico
Convocatorias - PIALE
Galicia 30 Mai, 2016
historico

WEB - Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2016

Histórico
Admisión de alumnos - E. Superiores de Conservación e Restauraci&o
Galicia 20 Mai, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 26 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2016/17.

Histórico
CXT - Resolución definitiva
Galicia 09 Mai, 2016
historico

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre o persoal funcionario docente.

Histórico
Proxectos de innovación
Galicia 03 Mai, 2016
gallego

WEB - Resolución da convocatoria do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a realización de proxectos de innovación en dinamización lingüística en centros docentes.

Histórico
Programa
Galicia 03 Mai, 2016
historico

WEB - Convocatoria para a selección de centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria que desexen participar no programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”.

Histórico
Protocolo de identidade de xénero
Galicia 03 Mai, 2016
historico

WEB - Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero

Histórico
CONSEGUIDO POR ANPE: CONCILIACIÓN FAMILIAR!!!!
Galicia 29 Abr, 2016
historico

ANPE CONSEGUE que as ausencias dos pais por coidado de fillos menores enfermos non consten como imprevistos senon que sexan xustificados como DEBER INEXCUSABLE de carácter persoal

Histórico
OPOSICIONS 2016 04
Galicia 28 Abr, 2016
historico

ANPE solicita TRIBUNAIS en todas as provincias e de todas as especialidades

Oposicións
Admisión de alumnos - E. Superiores de Arte Dramática
Galicia 28 Abr, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2016/17.

Histórico
Admisión de alumnos sen bacharel - Ens.Art.Sup.
Galicia 28 Abr, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel.

Histórico
Admisión de alumnos - CMUS
Galicia 28 Abr, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2016/17.

Histórico
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Volver