Resultado da búsqueda.

Volver

Aclaracións BACHARELATO LOMCE
Galicia 29 Set, 2016
historico

WEB - Aclaracións da Dirección Xeral relativas a diversos aspectos do bacharelato derivados do réxime transitorio da implantación da Lei Orgánica 8/2013 de 9 decembro (LOMCE) para o curso 2016/2017

Histórico
ANPE ante a polémica sobre deberes escolares
Galicia 27 Set, 2016
historico

ANPE esixe respecto ao labor docente e á liberdade de cátedra e reclama máis colaboración familia - escola ante a polémica xurdida sobre os deberes escolares.

Histórico
Interin@s e Substitut@s - Galicia 09-2016
Galicia 22 Set, 2016
historico

Ante a sentenza do Tribunal de Xustiza da UE: A indemnización dos interinos é un DEREITO.

Histórico
Programar e avaliar por competencias (50 horas)
Galicia 16 Set, 2016
historico

MATRÍCULA PECHADA - Formación teórica e práctica das programacións baseadas en competencias: Obxectivos, Contidos, Criterios de avaliación, ... etc

Histórico
CADP - Adxudicación definitiva de destinos Provisionais Secundaria
Galicia 16 Set, 2016
historico

DOG - Adxudicación definitiva de destino para o próximo curso académico 2016/2017, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados.

Histórico
Campaña de vixilancia da Saúde do persoal de centros docentes
Galicia 15 Set, 2016
historico

WEB - Campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos.

Histórico
OPOSICIÓNS . 2016
Galicia 14 Set, 2016
historico

DOG - ORDE do 2 de setembro de 2016 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de PTFP e procedemento de adquisición de novas especialidades.

Oposicións
FP - Prazas dispoñibles por ciclos e módulos
Galicia 03 Set, 2016
historico

WEB - Listaxes separadas por réxime, modalidade e grao; ordenadas por provincia, concello e centro dos ciclos e módulos de formación profesional que teñen prazas dispoñibles e non teñen listaxe de espera.

Histórico
Formación do Profesorado - Proxectos
Galicia 31 Ago, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o recoñecemento, a certificación e o rexistro da participación do profesorado en proxectos europeos como actividades de formación permanente do profesorado.

Histórico
FP - Dual
Galicia 29 Ago, 2016
historico

DOG - ORDE do 11 de agosto de 2016 pola que se amplían os proxectos experimentais de FP dual de ciclos en colaboración con diversas entidades, autorizados pola Orde do 6 de xuño de 2016.

Histórico
CADP Inspección
Galicia 26 Ago, 2016
historico

WEB - Resolución definitiva pola que se procede a adxudicar destino provisional aos opositores que superaron o proceso selectivo para ingreso no corpo de inspectores de educación

Histórico
ANPE ante as Eleccións Galegas
Galicia 20 Ago, 2016
historico

ANPE pide aos partidos políticos na elaboración dos programas electorais claridade nas súas propostas educativas para que o profesorado galego recupere os dereitos sociais, laborais e económicos perdidos

Histórico
FP - Instrucións ciclos formativos
Galicia 18 Ago, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos no curso 2016/17.

Histórico
CELGA - Probas
Galicia 18 Ago, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016

Histórico
CADP Mestres - Adxudicación Definitiva
Galicia 17 Ago, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/17 ao persoal do corpo de mestres.

Histórico
OPOSICIÓNS 2015 - Nomeamento Corpo de Inspectores como Funcionarios de ca
Galicia 03 Ago, 2016
historico

BOE - Orden ECD/1327/2016,pola que á proposta da Consellería de Cultura,Educación e O.U,noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo de 2015.

Oposicións
Creación do CRA de Caldas de Reis
Galicia 01 Ago, 2016
historico

DOG - ORDE do 8 de xullo de 2016 pola que se constitúe o Colexio Rural Agrupado de Caldas de Reis da provincia de Pontevedra.

Histórico
PAGA EXTRA: Reclamación 2013, 2014, 2015
Galicia 28 Xul, 2016
historico

ANPE SOLICITA que nos orzamentos de Galicia de 2017, contemplen a devolución de todas as cantidades retraídas e retorno o cobro do 100% das pagas extraordinarias con caracter inmediato

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Gandería e Asistencia en
Galicia 26 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 87/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal.

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Hixiene Bucodental
Galicia 22 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 86/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Hixiene Bucodental.

Histórico
Seccións Bilingües
Galicia 20 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo e na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.

Histórico
Seccións Bilingües - Conservatorios
Galicia 19 Xul, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües de lingua inglesa en conservatorios profesionais de música de Galicia.

Histórico
Currículo de Técnico Superior en Anatomía Patolóxica
Galicia 18 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 83/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico.

Histórico
Plan anual de formación do profesorado 16_17
Galicia 18 Xul, 2016
historico

WEB - Oferta de actividades de formación así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.

Histórico
Catálogo de postos de traballo 2016
Galicia 15 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Centros Planillas Persoal Mestr@s
Currículo de Técnico Superior en Mediación Comunicativa
Galicia 15 Xul, 2016
historico

DOG - DECRETO 82/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mediación Comunicativa.

Histórico
PIALE - Resolución definitiva
Galicia 15 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2016.

Histórico
CADP Mestres - Listaxe de interinos e substitutos
Galicia 14 Xul, 2016
historico

WEB - Listaxe do profesorado interino e substituto de educación infantil e primaria para o vindeiro curso 2016/2017

Histórico
CADP - Mestres
Galicia 13 Xul, 2016
historico

WEB - Listaxe das vacantes provisionais do corpo de mestres para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso 2016/2017

Histórico
CRA de Boqueixón - Vedra
Galicia 12 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 16 de xuño de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio rural agrupado de Boqueixón-Vedra.

Histórico
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Volver