Licenzas por Formación - resolución provisional


20 Xul, 2023

WEB Resolución provisional das Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario

>> Prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte desta publicación no portal educativo, para presentar as reclamacións ou renuncias oportunas.

>> Anexo coa listaxe

>> Resolución provisional do procedemento

Tanto as reclamacións como as renuncias deberán enviarse á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal), a través do formulario correspondente ao procedemento de presentación electrónico normalizado (código PR004A) pondo no ASUNTO: Reclamación ou Renuncia e cubrindo os seguintes apartados coas alegacións e xustificación, de ser o caso.

Comproba os puntos a alegar na convocatoria: LIGAZÓN

Para calquera dúbida, contacta con nós.