Currículos de relixión católica de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato


24 Xun, 2022

BOEResolución do 21 de xuño de 2022, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se publican os currículos dos ensinos de relixión católica correspondentes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

Quedan sen efecto os currículos dos ensinos de relixión católica correspondentes á Educación Infantil, á Educación Primaria, á Educación Secundaria Obrigatoria e ao Bacharelato publicados con anterioridade a esta resolución.

A presente resolución fornecerá efectos a partir do curso escolar 2022-2023.