Volver

Galicia Xun 07, 2018

OPOSICIÓNS CÁTEDRAS MÚSICA - Listado aspirantes que deben realizar a proba de GALEGO


WEB - Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas.

Para darlle cumprimento ao disposto na base terceira da Orde do 20 de marzo de 2018 pola que se convoca procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, nas especialidades vinculadas ás ensinanzas superiores de música.

Publícase: Relación de persoas aspirantes que deberán realizar a proba do coñecemento do galego o día 8 de xuño de 2018, ás 18:00 h., no IES As Fontiñas (rúa Estocolmo, núm. 5 en Santiago de Compostela) ante o Tribunal núm. 2 publicado no portal educativo.

Listaxe de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega


#Oposicións #Listaxes

Volver