Resultado da búsqueda.

Volver

Acceso ao Corpo de Catedráticos de Música - BAREMO DEFINITIVO
ANPE-Galicia 23 Xul, 2018
image

WEB- Publicación do baremo definitivo no procedemento de acceso a Cátedras

Oposicións Catedrátic@s
Baremo provisional do procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música
ANPE-Galicia 05 Xul, 2018
opos2018

WEB - Cinco días hábiles para presentar reclamacións ao baremo provisional.

Oposicións Catedrátic@s
Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no acceso ao corpo de catedráticos de música
ANPE-Galicia 25 Xun, 2018
opos2018

WEB - Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no acceso ao corpo de catedráticos de música

Oposicións Catedrátic@s
Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no acceso ao corpo de catedráticos de música
ANPE-Galicia 06 Xun, 2018
opos2018

WEB - Contra a lista provisional poderán presentarse reclamacións no prazo de 5 días hábiles 

Oposicións Catedrátic@s
Corrección de erros - Procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas
ANPE-Galicia 05 Xun, 2018
opos2018

DOG - Na páxina 20648, no punto terceiro in fine da base sétima: Órganos de selección

Oposicións Catedrátic@s
Composición do Tribunal para o acceso ao corpo de catedráticos de música
ANPE-Galicia 23 Mai, 2018
opos2018

DOG - RESOLUCIÓN do 18 de maio 2018, da Dirección Xeral de centros, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal 

Oposicións Catedrátic@s
Corrección de erros - Procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas
ANPE-Galicia 07 Mai, 2018
opos2018

DOG - Advertidos erros na Orde do 20 de mazo, publicada no DOG do 16 de abril de 2018, na «Disposición complementaria sétima. Méritos académicos

Oposicións Catedrátic@s
Volver