Resultado da búsqueda.

Volver

Tribunais cualificadores do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos
Galicia 04 Xun, 2021
concurso_catedras

WEB - de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de EOI

Oposicións Catedrátic@s
CADP - Adxudicación definitiva de destinos provisionais do corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas
Galicia 05 Set, 2018
concurso-meritos--peq

WEB - Toma de posesión con efectividade económica e administrativa do 1 de setembro de 2018

Mobilidade do Profesorado Catedrátic@s
Acceso ao Corpo de Catedráticos de Música - BAREMO DEFINITIVO
Galicia 23 Xul, 2018
image

WEB- Publicación do baremo definitivo no procedemento de acceso a Cátedras

Oposicións Catedrátic@s
Baremo provisional do procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música
Galicia 05 Xul, 2018
opos2018

WEB - Cinco días hábiles para presentar reclamacións ao baremo provisional.

Oposicións Catedrátic@s
Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no acceso ao corpo de catedráticos de música
Galicia 25 Xun, 2018
opos2018

WEB - Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no acceso ao corpo de catedráticos de música

Oposicións Catedrátic@s
Listado provisional de persoas admitidas e excluídas no acceso ao corpo de catedráticos de música
Galicia 06 Xun, 2018
opos2018

WEB - Contra a lista provisional poderán presentarse reclamacións no prazo de 5 días hábiles 

Oposicións Catedrátic@s
Corrección de erros - Procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas
Galicia 05 Xun, 2018
opos2018

DOG - Na páxina 20648, no punto terceiro in fine da base sétima: Órganos de selección

Oposicións Catedrátic@s
Composición do Tribunal para o acceso ao corpo de catedráticos de música
Galicia 23 Mai, 2018
opos2018

DOG - RESOLUCIÓN do 18 de maio 2018, da Dirección Xeral de centros, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal 

Oposicións Catedrátic@s
Corrección de erros - Procedemento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas
Galicia 07 Mai, 2018
opos2018

DOG - Advertidos erros na Orde do 20 de mazo, publicada no DOG do 16 de abril de 2018, na «Disposición complementaria sétima. Méritos académicos

Oposicións Catedrátic@s
Volver