Estructura orgánica da Consellería de Ciencia, Educación, Univ. e FP


27 Mai, 2024

DOG DECRETO 138/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 138/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

- A distribución competencial e a atribución de funcións aos distintos órganos.

- Polo que se refire á organización dos servizos periféricos, a disposición adicional décimo segunda do Decreto 49/2024, do 22 de abril, suprime as xefaturas territoriais e establece que as direccións territoriais previstas no artigo 11 do Decreto 245/2009, do 30 de abril. O exercicio destas funcións e competencias realizarase nos termos establecidos no artigo 11 do Decreto 245/2009, do 30 de abril, polo que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia.

- Se adscribe a esta consellería a Axencia Galega de Innovación.