Aumento de Prazas sometidas a convenio


22 Mai, 2024

WEB - A Subdirección Xeral de Centros e RRHH informa de novas prazas para o Concurso de méritos de prazas sometidas a convenio.

Na Orde que se publicará engadíronse ás seguintes:

Código Posto   Ministerio de Defensa - Destino: Escola de Especialidades Estación Naval A Graña, ESENGRA (Ferrol - A Coruña)

19 -  Funcionario/a do corpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP ou do corpo para extinguir de PTFP, especialidade Cociña e Pastelaría.

20 - Funcionario/a do corpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP ou do corpo para extinguir de PTFP, especialidade Cociña e Pastelaría.

21 - Funcionario/a do corpo de profesores especialistas en sectores singulares de FP ou do corpo para extinguir de PTFP, especialidade Cociña e Pastelaría.