Plan xeral da inspección educativa para o curso 2022/23.


18 Nov, 2022

DOGRESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o Plan xeral da inspección educativa para o curso 2022/23.

O Plan xeral da inspección educativa é o documento en que se recollen as liñas e os crierios de actuación da Inspección Educativa no marco das funcións que ten encomendadas e de acordo coas prioridades establecidas pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, co obxecto de coordinar globalmente as actividades de supervisión, asesoramento e avaliación que desenvolven os inspectores e inspectoras de educación.