Instrucións para o desenvolvemento de educación para persoas adultas


01 Ago, 2022

DOG - RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso académico 2022/23.

- Será de aplicación en todos os centros EPA da Comunidade Autónoma de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e nos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas para persoas adultas.

- Son ensinanzas para persoas adultas as seguintes:

• Niveis I e II da etapa das ensinanzas básicas iniciais.

• Educación secundaria para persoas adultas: modalidades presencial e a distancia.

• Bacharelato nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia.

• Castelán e galego para inmigrantes.

• Preparación para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio.

• Actividades non regradas de carácter profesionalizante, de formación sociocultural e de desenvolvemento persoal e comunitario.

• Aula Mentor.