AXUDAS ECONÓMICAS do Ministerio de Educación á Comunidade para os diferentes programas educativos


23 Set, 2021

BOE -  RESOLUCIÓNS polas que se aproban as propostas de distribución territorial e os criterios de reparto dos créditos xestionados polas Comunidades Autónomas destinados aos seguintes programas: programa PROA+, Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años, Programa de financiación de libros de texto y materiales didácticos, Plan Nacional de Capacidades Digitales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

Axudas 

Dende ANPE solicitamos da Administración Galega a utilización tanto desas axudas coma dos recursos propios para combatir os déficits de aprendizaxe ocasionados pola pandemia. A baixada de ratios, os apoios e os desdobres son fundamentais para facer fronte aos déficits de aprendizaxe acumulados dende o inicio da pandemia e garantir unha ensinanza máis individualizada. É imprescindible manter o profesorado que fora contratado como reforzo polo alumnado, pero tamén polo profesorado que sufriu un desgaste físico e psíquico sen precedentes.