Acordos entre o Ministerio e as CCAA en canto a ABAU, prácticas FP e avaliacións de diagnóstico


25 Mar, 2020

WEBO Ministerio de Educación e Formación Profesional e o de Universidades acordan cambios no calendario e nas probas de acceso á Universidade  (ABAU).

Celebrarase entre o 22 de xuño e o 10 de xullo en convocatoria ordinaria e antes do 10 de setembro en extraordinaria, segundo aprobou a Conferencia Sectorial de Educación.

O modelo de exame axustarase á excepcionalidade que supón o actual estado de alarma para non prexudicar ao alumnado.

Tamén se aprobou flexibilizar as prácticas de Formación Profesional e que se suspendan as probas de avaliación diagnóstica de 3º e 6º de primaria e 4º da ESO.