Resultado da búsqueda.

Volver

Proxecto E - DIXGAL
Galicia 08 Ago, 2017
nin-os-pc-mediana-1

WEB - Relación definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL

Ler máis
Centros Plans e Programas
Reorganización de centros
Galicia 04 Ago, 2017
historico

DOG - ORDE do 19 de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades.

Ler máis
Centros Normativa educativa
Catálogo de unidades e postos de traballo 2017
Galicia 28 Xul, 2017
historico

DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Ler máis
Centros Planillas Persoal Mestr@s
CEIP de Outes
Galicia 19 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Outes, no concello de Outes.

Ler máis
Centros Regulamentos e Ordes
Transformación de IES en CIFP
Galicia 04 Xul, 2017
historico

DOG - DECRETO 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en centros integrados de formación profesional.

Ler máis
Centros Formación Profesional
Cooperativismo no ensino
Galicia 28 Xun, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se fai pública a concesión dos premios do Certame Cooperativismo no Ensino 2017, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia.

Ler máis
Centros Premios, Becas e Axudas
Materias de libre configuración autonómica
Galicia 26 Xun, 2017
historico

WEB - A Consellería de Educación amplía o paquete de materias de libre configuración autonómica que poden ofertar os centros co obxectivo de incrementar as opcións de elección para o alumnado

Ler máis
Centros Documentos de Interese
Oferta de formación profesional polo réxime ordinario
Galicia 26 Xun, 2017
historico

DOG - ORDE do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

Ler máis
Centros Formación Profesional
Calendario Escolar 2017-18
Galicia 22 Xun, 2017
historico

DOG - ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis
Centros Calendario Escolar
Proxecto E - Dixgal
Galicia 26 Mai, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2017/18.

Ler máis
Centros Plans e Programas
Avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria
Galicia 06 Mai, 2017
historico

BOE - Orde ECD/393/2017, do 4 de maio, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria, para o curso 2016/2017.

Ler máis
Centros Avaliación
Estancia profesional dun docente estranxeiro
Galicia 28 Mar, 2017
historico

BOE - Resolución do 10 de marzo de 2017, pola que se convocan prazas para centros educativos de Infantil e Primaria, Secundaria, FP ou de Ensinos de Réxime Especial que desexen acoller, durante a súa estancia profesional, a un docente de Alemaña, Austria,Bélxica, Francia, Italia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda ou Suiza, para o curso 2017/2018.

Ler máis
Centros Exterior
Premio Proxecta Innovación 2017
Galicia 16 Feb, 2017
historico

WEB - Resolución do 2 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 2017 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2016/17.

Ler máis
Centros Premios, Becas e Axudas
Probas para título de bacharel
Galicia 09 Feb, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

Ler máis
Centros Convocatorias Específicas
Probas para título de graduado en ESO
Galicia 09 Feb, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Educación pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de dezaoito anos, nas convocatorias de xuño e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Ler máis
Centros Convocatorias Específicas
Probas de acceso a ciclos formativos
Galicia 06 Feb, 2017
historico

WEB - Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. Convocatoria 2017. Comezo do periodo de inscrición

Ler máis
Centros Convocatorias Específicas
Club de ciencia
Galicia 03 Feb, 2017
historico

WEB - Convocatoria de participación no programa piloto de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos durante o curso 2016/2017

Ler máis
Centros Plans e Programas
DELF escolar en Galicia
Galicia 26 Xan, 2017
historico

WEB - Información relativa aos centros de realización das probas do DELF Escolar na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis
Centros Acreditación Lingüística
Contratos _ Programa
Galicia 26 Xan, 2017
historico

WEB - Listaxe definitiva dos centros seleccionados, para o curso 2016/17, con contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta Consellería

Ler máis
Centros Plans e Programas
Axudas - Froitas frescas ao alumnado
Galicia 11 Xan, 2017
historico

DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución do 20 de decembro de 2016 pola que se dá publicidade da relación de centros escolares beneficiarios das axudas para a distribución de froitas frescas ao alumnado.

Ler máis
Centros Premios, Becas e Axudas
Plan Proxecta
Galicia 28 Dec, 2016
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica a relación definitiva de centros admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2016/17.

Ler máis
Centros Plans e Programas
Cambio de nome do CEIP de Oleiros
Galicia 21 Dec, 2016
historico

DOG - ORDE do 1 de decembro de 2016 pola que se autoriza o cambio de denominación do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros.

Ler máis
Centros Regulamentos e Ordes
CMUS - Plan de estudos de Dirección e Produción e Xestión
Galicia 12 Dec, 2016
historico

DOG - DECRETO 171/2016, do 24 de novembro, polo que se establece o Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección e Produción e Xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, mediante a incorporación de novos itinerarios.

Ler máis
Centros Ensinanzas Artísticas Normativa
LOMCE - Medidas urxentes
Galicia 10 Dec, 2016
historico

BOE - Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Ler máis
Centros Normativa
IES Lama das Quendas - novas ensinanzas
Galicia 09 Dec, 2016
historico

DOG - ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se autorizan as ensinanzas básicas iniciais de persoas adultas nos niveis I e II, no IES Lama das Quendas de Chantada.

Ler máis
Centros Regulamentos e Ordes
Catálogo de postos de traballo 2016
Galicia 15 Xul, 2016
historico

DOG - ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Ler máis
Centros Planillas Persoal Mestr@s
Catálogo de postos de traballo 2015
Galicia 21 Xul, 2015
historico

DOG - ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Ler máis
Centros Planillas Persoal Mestr@s
Novo centro en Oleiros
Galicia 06 Xul, 2015
historico

DOG - ORDE do 17 de xuño de 2015 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Oleiros, no concello de Oleiros.

Ler máis
Centros Regulamentos e Ordes
| 10 | 11 | 12 | 13 |
Volver