ANPE presentará á Conselleira as reivindicacións dos docentes


05 Set, 2019

WEB - ANPE Galicia solicita unha entrevista coa Conselleira de Educación para darlle traslado das nosas reivindicacións para o curso que comeza.

Como cada curso escolar que comenza, ANPE continuará coa sua labor de loita polos nosos dereitos como docentes e pola mellora do ensino público.

Solicitamos unha entrevista coa Conselleira de Educación para insistir unha vez mais nas reivindicacións pola recuperación dos dereitos suprimidos alá polo ano 2012 con promesas de que cando a "crise económica" rematara seríanos devoltos no, entre outros:

- REDUCCIÓN DO HORARIO LECTIVO.

- REDUCCIÓN DE RATIOS e VOLTAR O ACORDO DE AGRUPAMENTOS 

DEVOLUCIÓN DE PAGAS EXTRAS RETROTRAÍDAS E COBRO DA PAGA EXTRA DOBRE.

COBRO DE VERÁN DOS SUBSTITUTOS.