ANPE demanda a REDUCCIÓN do Horario Lectivo do profesorado


07 Xun, 2019

ANPE Galicia demanda na Mesa Sectorial a redución do horario lectivo do profesorado a 21 horas en Primaria e 18 horas nos restantes corpos, levamos moito tempo con esta reivindicación e recordámoslle a administración que no mes de marzo publicouse no BOE a Lei/4/2019 de mellora das condicións dos docentes, dita lei recolle:

A REDUCIÓN DO HORARIO LECTIVO pero, DEIXA ÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A SÚA REGULACIÓN polo tanto, non hai razón que xustifique a inacción da administración galega.

ANPE esixiu reiteradamente a derrogación do RD-Lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, para que, entre outras cuestións, puidésese reducir o horario lectivo de todo o profesorado. O Goberno, coa recente Lei 4/2019 do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria, derrogou os artigos 2, 3 e 4 de devandito Real Decreto, que aumentaban as cocientes, impedían a redución do horario lectivo do profesorado e restrinxían a substitución de profesores.