Xornada sobre a figura de enfermeira/o nos centros educativos - Últimas prazas


09 Xan, 2019

Xornadas de formación do profesorado organizadas por ANPE-Lugo que VERSARÁ SOBRE A NECESIDADE DE IMPLANTAR A FIGURA DA ENFERMERA/O ESCOLAR NOS CENTROS EDUCATIVOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

Esta actividade de formación está homologada pola Consellería de Cultura, Educación e O.U.

Celebrarase o 11 e 12 de xaneiro de 2019 (venres de 17:00 a 21:00 h e sábado de 09:00 a 15:00h) na Facultade de Formación do Profesorado de Lugo, Avda. Ramón Ferreiro s/n – Lugo.

INSCRICIÓN :

Apertura de matrícula día 11 de decembro. Ficha de inscrición

Actuarán como PONENTES:

  • Manuel Antonio Veiga Rodríguez, Diplomado Universitario en Enfermería pola Universidade de Santiago de Compostela. Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais. Curso de Adaptación Pedagóxica pola Universidade de Santiago de Compostela. Formación Profesional de 1º e 2º grao - Rama Sanitaria.
  • Mª Lourdes Bermello López, Presidenta do Colexio de Enfermería de Lugo.
  • Isabel Casal Iglesias, Graduada en Enfermería e Delegada Sindical de SATSE.
  • Fátima Fernández Fernández, Diplomada en Enfermería e enfermera escolar na Comunidade de Madrid.