Infantil - configuración en Xade do boletín de avaliación


13 Mar, 2024

WEBConfiguración na aplicación Xade do boletín informativo de avaliación do alumnado de educación infantil 

Tal e como se quedou na Mesa Sectorial de onte, a Consellería enviou as instrucións sobre a confección dos boletíns de infantil que estará operativa próximamente.

>> Mellor tarde que nunca, pero estas instruccións chegan tarde, unha vez mais tivo que ser o profesorado e os seus representantes de ANPE os que puxeran sobreaviso á adminisitración da imposibilidade de cubrir os boletíns informativos de infantil antes da 1ª avaliación.

 

Dende ANPE pedimos unha vez máis previsión, información e formación para o profesorado ante novos procedementos coa suficiente antelación para que poidan desenvolver o seu traballo nas mellores condicións posibles.